Nhiệt kế dầu là một dụng cụ được chế tạo dựa trên nguyên tác nào sau đây?

bởi Hello Bro! 10/03/2019

Câu 10. Nhiệt kế dầu ỉà một dụng cụ được chế tạo dựa trên nguyên tác nào sau đây?

A. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

B. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng,

C. Sự nở vì nhiệt của chất khí.

D. Cả 3 đều đúng


 

Câu trả lời (9)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan