YOMEDIA

Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng khối khí tăng hay giảm ?

bởi Hello Bro! 10/03/2019

Chọn câu đúng:

A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng khối khí giảm.

B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng khối khí tăng.

C. Khi nhiệt độ tăng hoặc giảm, trọng lượng riêng khối khí không thay đổi

D. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng khối khí giảm.

RANDOM

Câu trả lời (16)

 • Chọn câu đúng:

  A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng khối khí giảm.

  B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng khối khí tăng.

  C. Khi nhiệt độ tăng hoặc giảm, trọng lượng riêng khối khí không thay đổi

  D. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng khối khí giảm.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • c , mệt bở

  bởi Phạm Nguyễn Hoàng Anh 10/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • là câu C

  bởi Nguyễn Thu Trang 10/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu c

 • c

  bởi Nguyễn Thị Thu Thùy 11/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • c

  bởi Phan Công Trực 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C là câu đúng

  bởi Lương Thanh Trung 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • c

  bởi kairon (minecraft) 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • d

  bởi phan thanh kha 13/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Chọn câu đúng:

  A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng khối khí giảm.

  B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng khối khí tăng.

  C. Khi nhiệt độ tăng hoặc giảm, trọng lượng riêng khối khí không thay đổi

  D. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng khối khí giảm.

  bởi Phạm Yến Nhi 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu d

  bởi Nguyễn Phát 16/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án: Câu C. Khi nhiệt độ tăng hoặc giảm, trọng lượng riêng khối khí không thay đổi.

  bởi Trúc Mi Huỳnh Nguyễn 19/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • d

  bởi phan thanh kha 19/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C

   

  bởi Vũ Đặng Hiền 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  b 

  bởi :-( RAYNE 07/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C

  bởi nghiêm tiến ngọc 17/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA