AMBIENT

1 can đựng 1 lít nước và 1 can đựng 1 lít xăng thì can nào nặng hơn ?

bởi STARS LIGHT 13/12/2018

1 can đựng 1 lít nước 

1 can đựng 1 lít xăng

Cho Dn = 1000kg/mét khối

       Dx = 700kg/ mét khối

Can nào nặng hơn

RANDOM

Câu trả lời (5)

 • Vì 1l=0,001m3

  =>1 lít nước=1000.0,001=1kg

       1 lít xăng=700.0,001=0,7kg

  Vậy Can Dn sẽ nặng hơn Can Dx

  bởi Ngô Huỳnh Anh 17/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 can đựng 1 lít nước nặng hơn 1 can đựng 1 lít xăng

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nước 

  bởi nghiêm tiến ngọc 20/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>