Vật lí 12 dao động điều hòa

bởi nguyen thi hang ngày 28/01/2018

cho ba vật dao động điều hòa chung vtcb cùng phương cùng biên độ 2 cm cùng chu kì 1,2s.vật 1 sớm pha hơn vật 2 ,vật 2 sớm pha hơn vật 3.vật 1 vuông pha với vật 3.gọi t1laf khoảng thời gian mà x1x2<0,gọi t2 là khoảng thời gian x2x3<0.biết 2t1+3t2=1.5 s.tìm biên độ dao động tổng hợp

a.4.828

b.4.788

c.4.669

d.4.811

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan