YOMEDIA
UREKA

Nếu hai dao động thành phần lệch pha nhau \(\frac{{\rm{\pi }}}{{\rm{2}}}\) thì biên độ dao động tổng hợp là 20 cm. Nếu hai dao động thành phần ngược pha thì biên độ dao động tổng hợp là 15,6 cm. Biết biên độ của dao động thành phần thứ nhất lớn hơn so với biên độ của dao động thành phần thứ 2. Hỏi nếu hai dao động thành phần trên cùng pha với nhau thì biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Từ giả thuyết của bài toán ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  A_1^2 + A_2^2 = 20\\
  {A_1} – {A_2} = 15,6
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {A_1} = 19,6cm\\
  {A_2} = 4cm
  \end{array} \right.\)

  Nếu hai dao động này cùng pha thì biên độ dao động tổng hợp là

  \(A = {A_1} + {A_2} = 19,6 + 4 = 23,6cm\)

    bởi Trần Phương Khanh 11/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON