RANDOM
IN_IMAGE

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 80Ω, một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 64mH và một tụ điện có điện dung \({\rm{C}} = 4{\rm{00\mu F}}\) mắc nối tiếp.

  a. Tính tổng trở của đoạn mạch. Biết tần số của dòng điện f = 50Hz.

  b. Đoạn mạch được đặt vào điện áp xoay chiều có biểu thức \({\rm{u}} = 282\cos 314{\rm{t}}\) (V). Lập biểu thức cường độ tức thời của dòng điện trong đoạn mạch. 

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 •  

  a.  Tần số góc:  \({\rm{\omega }} = {\rm{2\pi f}} = {\rm{2\pi }}{\rm{.50}} = {\rm{100\pi }}\) rad/s.

  Cảm kháng: \({{\rm{Z}}_{\rm{L}}} = {\rm{\omega L}} = 100{\rm{\pi }}{.64.10^{ - 3}} \approx 20\Omega \).

  Dung kháng: \({{\rm{Z}}_{\rm{C}}} = \frac{{\rm{1}}}{{{\rm{\omega C}}}} = \frac{1}{{100{\rm{\pi }}{{.40.10}^{ - 6}}}} \approx 80\Omega \) .

  Tổng trở:

  \({\rm{Z}} = \sqrt {{{\rm{R}}^2} + {{\left( {{{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}} \right)}^2}} = \sqrt {{{80}^2} + {{\left( {20 - 80} \right)}^2}} = 100\Omega \)

  b.  Cường độ dòng điện cực đại: 

  \({{\rm{I}}_{\rm{0}}} = \frac{{{{\rm{U}}_0}}}{{\rm{Z}}} = \frac{{282}}{{100}} = 2,82\) A.

  Độ lệch pha của hiệu điện thế so với cường độ dòng điện:

  \(\begin{array}{l} \tan {\rm{\varphi }} = \frac{{{{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}}}{{\rm{R}}} = \frac{{20 - 80}}{{80}} = - \frac{3}{4}\\ \Rightarrow {\rm{\varphi }} \approx - {37^o}\\ \Rightarrow {{\rm{\varphi }}_{\rm{i}}} = {{\rm{\varphi }}_{\rm{u}}} - {\rm{\varphi }} = - {\rm{\varphi }}\\ = {37^o} = \frac{{{\rm{37\pi }}}}{{{\rm{180}}}}rad \end{array}\)

  Vậy \({\rm{i}} = 2,82\cos \left( {314{\rm{t}} + \frac{{{\rm{37\pi }}}}{{{\rm{180}}}}} \right)\)  (A).

    bởi Lê Tường Vy 29/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)