YOMEDIA
UREKA

Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là u = 25 kV. Coi tốc độ ban đầu của chùm êlectrôn (êlectron) phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10−34 J.s, điện tích nguyên tố bằng 1,6.10−19 C. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • \({{\varepsilon }_{\max }}=h{{f}_{\max }}=\frac{hc}{{{\lambda }_{\min }}}={{\text{W}}_{e}}=\frac{m{{v}^{2}}}{2}={{\text{W}}_{0}}+\left| e \right|V\approx \left| e \right|U\Rightarrow {{f}_{\max }}=\frac{\left| e \right|U}{h}=6,{{038.10}^{18}}\left( Hz \right)\)

      bởi Nguyễn Lê Tín 17/05/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON