YOMEDIA
UREKA

Hãy dùng đồ thị (v – t) dưới đây:

a) Mô tả chuyển động

b) Tính độ dịch chuyển trong 4 giây đầu, 2 giây tiếp theo và 3 giây cuối

c) Tính gia tốc của chuyển động trong 4 giây đầu

d) Tính gia tốc của chuyển động từ giây thứ 4 đến giây thứ 6.

Kiểm tra kết quả của câu b và câu c bằng cách dùng công thức

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) Mô tả chuyển động:

  - Trong 4 giây đầu tiên: chuyển động chậm dần đều từ 8 m/s đến 0 m/s

  - Từ giây thứ 4 đến giây thứ 6: bắt đầu tăng tốc với vận tốc -2 m/s

  - Từ giây thứ 6 đến giây thứ 9: chuyển động thẳng đều với vận tốc – 2 m/s

  b) Độ dịch chuyển:

  - Trong 4 giây đầu:

  Độ dịch chuyển bằng diện tích tam giác vuông có cạnh đáy là t và chiều cao là v.

  \({d_1} = \frac{1}{2}.{t_1}.{v_1} = \frac{1}{2}.4.8 = 16\left( m \right)\)

  - Trong 2 giây tiếp theo:

  Độ dịch chuyển bằng diện tích tam giác vuông có cạnh đáy là t và chiều cao là v.

  \({d_2} = \frac{1}{2}.{t_2}.{v_2} = \frac{1}{2}.2.( - 4) =  - 4\left( m \right)\)

  - Trong 3 giây cuối:

  Độ dịch cuyển bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài là t và chiều rộng là v.

  \({d_3} = {v_3}.{t_3} =  - 4.3 =  - 12\left( m \right)\)

  c)

  Gia tốc của chuyển động trong 4 giây đầu:

  \(a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{8 - 0}}{{4 - 0}} = 2\left( {m/{s^2}} \right)\)

  d)

  Gia tốc của chuyển động từ giây thứ 4 đến giây thứ 6:

  \(a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{ - 4 - 0}}{{6 - 4}} =  - 2\left( {m/{s^2}} \right)\)

  * Kiểm tra kết quả bằng công thức:

  Độ dịch chuyển:

  - Trong 4 giây đầu:

  \({d_1} = {v_0}{t_1} + \frac{1}{2}a{t_1}^2 = 0.4 + \frac{1}{2}{.2.4^2} = 16\left( m \right)\)

  - Trong 2 giây tiếp theo:

  \({d_2} = {v_0}{t_2} + \frac{1}{2}a{t_2}^2 = 0.2 + \frac{1}{2}.( - 2){.2^2} =  - 4\left( m \right)\)

  - Trong 3 giây cuối:

  \({d_3} = {v_3}t =  - 4.3 =  - 12\left( m \right)\)

  => Trùng với kết quả khi dùng đồ thị.

    bởi Anh Trần 26/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF