Tính chiều sâu của lớp nước trong chậu ?

bởi Bin Nguyễn 28/04/2019

Thả nổi trên mặt nước một đĩa nhẹ, chắn sáng, hình tròn. Mắt người quan sát đặt trên mặt nước sẽ không thấy được vật sáng ở đáy chậu khi bán kính đĩa không nhỏ hơn 20 cm. Tính chiều sâu của lớp nước trong chậu. Biết rằng vật và tâm đĩa nằm trên đường thẳng đứng và chiết suất của nước là \(n = \frac{4}{3}\).

Câu trả lời (1)

 • H S I i i gh 20cm

  Để mắt người quan sát ở mặt nước không thấy vật sáng ở đáy chậu thì không có tia sáng nào từ vật S thoát ra ngoài, như vậy ít nhất tia tới SI cho tia khúc xạ là là mặt nước như hình vẽ, khi đó góc \(i=i_{gh}\)

  => \(\sin i = \sin i_{gh}=\frac{1}{n}=\frac{3}{4}\)

  =>\(\tan i = \frac{3}{\sqrt 7}\)

  Mà \(\tan i = \frac{HI}{HS}\Rightarrow HS = HI/\tan i = 20/\frac{3}{\sqrt 7}=\frac{20\sqrt 7}{3}\)cm.

  Vậy chiều sâu của nước trong chậu là HS = \(\frac{20\sqrt 7}{3}\)cm.

  bởi Đôi Khi Anh Muốn 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thu Hang

  Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a=0,5mm , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D=1m . Nguồn S phát đồng thời 3 bức xạ có bước sóng λ1=0,4.μm,λ2=0,5.μm,λ3=0,6.μm. Trên khoảng từ M đến N với MN=6cm có bao nhiêu vân cùng màu với vân trung tâm biết rằng tại M và N là hai vân cùng màu với vân trung tâm?

 • Mai Hoa

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bởi khe Young, khoảng cách giữa hai khe là a=1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D=2m. Nguồn S phát đồng thời hai bức xạ λ1=0,48μm,λ2=0,64μm. Biết bề rộng của vùng giao thoa trên màn là L=7,68mm. Số vân sáng có màu giống màu vân sáng trung tâm trong vùng L là
  A. 3
  B. 4
  C. 2
  D. 5

 • Nguyễn Tiểu Ly

  Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ1;λ2;λ3 thỏa mãn 16λ1=20λ2=25λ3. Từ vị trí vân sáng bậc 16 đến vân sáng bậc 20 (nằm ở cùng phía so với vân sáng trung tâm) của bức xạ λ2 có số vạch quan sát được là
  A. A.7
  B. B.12
  C. C.11
  D. D.8

 • Ha Ku

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng .khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là \(\lambda_1=0,42.10^{-6}m\) ;.\(\lambda_2=0,56.10^{-6}m\) ; \(\lambda_3=0,63.10^{-6}m\)Trên màn ,trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu trung tâm ,nếu 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là 

  a.21 
  b.23 
  c.26 
  d.27

 • Mai Bảo Khánh

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young , khe hẹp S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,6μm,Khoảng cách giữa 2 khe là0,6mm.,khoảng cách từ S đến S1S2 là d=80cm.khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m.O là vị trí tâm của màn.Cho khe S tính tiến xuống dưới theo phương song song với màn 1 đoạn tối thiểu là bao nhiêu để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu .

 • Mai Bảo Khánh

  Một tia sáng được chiếu đến điểm giữa của mặt trên khối lập phương trong suốt, chiết suất n = 1,5. Tính góc tới i lớn nhất để tia khúc xạ vào trong khối còn gặp mặt đáy của khối.

 • Trần Hoàng Mai

  Một cái bể hình chữ nhật, có đáy phẳng nằm ngang, chứa đầy nước. Một người nhìn vào điểm giữa của mặt nước theo phương hợp với phương thức thẳng đứng một góc \(45^0\) và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt nước, hai thành tích bể này cách nhau 30cm. Người ấy vừa vặn nhìn thấy một điểm nằm trên giao tuyến của thành bể và đáy bể. Tính độ sâu của bể ? Biết nước có chiết suất \(n = \frac{4}{3}\).
  f4và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt nước, hai thành tích bể này cách nhau 30cm. Người ấy vừa vặn nhìn thấy một điểm nằm trên giao tuyến của thành bể và đáy bể. Tính độ sâu của bể ? Biết nước có chiết suất 

 • thanh hằng

  Một nguồn sáng điểm phát đồng thòi hai bức xạ màu đỏ có  λ1 =640nm và màu anh lam có bước sóng  λ2 chiếu vào hai khe Young. Trên màn quan sát người ta thấy giữa hai vân sáng cùng màu gần nhất với vân sáng chính giữa có 7 vân sáng màu xanh lam. Số vân sáng màu đỏ giữa hai vân sáng cùng màu trên là:
  A. 4
  B. 6
  C. 5
  D. 3

 • Lê Thánh Tông

  Lực kéo về không có tính chất sau đây:
  A.Biến thiên điều hoà cùng tần số với tần số riêng của hệ.
  B.Luôn hướng về vị trí cân bằng.
  C.Luôn đổi chiềukhi vật qua VTCB. 
  D.Có giá trị cực đại khi vật đi qua VTCB

 • Long lanh

  Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 2mm, khoảng cách từ 2 khe tới màn quan sát là 2m. Nguồn sáng gồm 2 bức xạ có bước sóng 0,5 μm và 0,4μm.Trên bề rộng trường giao thoa 13mm. số vân sáng quan sát được là 
  A. 53

  B. 60

  C. 67

  D. 30