YOMEDIA

Tính bước sóng ngắn nhất của dãy Pasen ?

Vạch thứ 2 của dãy Laiman có landa = 0,1026 (um) .năng lượng cần thiết tối thiểu để ion bứt electron ra khỏi ntử Hidro từ trạg thái cơ bản là 13,6 eV .tính bước sóng ngắn nhất của dãy Pasen

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Vạch thứ 2 của dãy Laiman ứng với nguyên tử chuyển từ mức 3 về 1 \(\Rightarrow E_3-E_1=\frac{hc}{\lambda_1}=\frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,1026.10^{-6}}\) (1)

  Năng lượng cần thiết tối thiểu để ion hóa nguyên tử H từ trạng thái cơ bản ứng với nguyên tử chuyển từ 1 ra vô cùng \(\Rightarrow E_{\infty}-E_1=13,6.1,6.10^{-19}\) (2)

  Bước sóng ngắn nhất của dãy Pasen ứng với nguyên tử chuyển từ mức 3 ra vô cùng \(\Rightarrow E_{\infty}-E_3=\frac{hc}{\lambda_2}\)

  Lấy (2) - (1) vế với vế ta tìm đc \(\lambda_2\)

    bởi Phạm Thủy 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Vạch đầu tiên của dãy Laiman và vạch cuối của dãy Banme có bước sóng lần lượt là 0,1218 (um) và 0,3653 (um) tính năng lượg ion hóa của ntử khi ở TtCơ bản

  12/03/2019 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường

  A. Điện trường trong tụ điện biến thiên sinh ra một từ trường giống từ trường của một nam châm hình chữ U

  B. Sự biến thiên của điện trường giữa các bản của tụ điện sinh ra một từ trường giống từ trường được sinh ra

      bởi dòng điện trong dây dẫn nối với tụ

  C. Dòng điện dịch là dòng chuyển động có hướng của các điện tích trong  lòng tụ điện

  D. Dòng điện dịch trong tụ điện và dòng điện trong dây dẫn nối với tụ điện có cùng độ lớn, nhưng ngược chiều

  đáp án B. 

  thầy giải thích giúp em với ạ.

  12/03/2019 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện từ trường?

  A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm lân cận

  B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận

  C.Điện trường và từ trường xoáy có các đường sức là đường cong kín

  D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên

  đáp án A

  12/03/2019 |   1 Trả lời

 • một cuộn dây có r=20 (ôm) L=191 mH mắc nt với tụ điện C va biến trở R. uAB=100cos100pi.t .

  côg suất tiêu thụ trên biến trở =40 W. hiệu điện thế 2đầu của tụ va biến trở = 20 căn 5 . tìm R C va viết biểu thức của cđdđ i?

   

  12/03/2019 |   1 Trả lời

 • Hai điểm M và N trên mặt chất lỏng cách 2 nguồn \(O_1O_2\) những đoạn lần lượt là \(O_1M=3cm\)\(O_1N=10cm\),\(O_2M=18cm\),\(O_2N=45cm\), hai nguồn dao động cùng pha, cùng tần số dao động là 10Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50cm/s. Bước sóng và trạng thái dao động của hai điểm này dao động là

  A.\(\lambda=50cm\), M đứng yên, N dao động mạnh nhất.

  B.\(\lambda=15cm\), M dao động mạnh nhất, N đứng yên.

  C.\(\lambda=5cm\), M, N dao động mạnh nhất.

  D.\(\lambda=5cm\), M, N đứng yên.

  18/09/2018 |   1 Trả lời

 • Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/4pi (H)

  thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện 1 chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào 2 đầu đoạn mạch này điện áp u=150 căn 2 cos120pi t (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là?

  12/03/2019 |   3 Trả lời

 • Đoạn mạch RLC có R=10ôm, L=1/10pi(H), C= 10-3/2pi (F). biết điện áp giữa 2 đầu cuộn thuần cảm L là u=20 căn 2cos(100pi t+pi/2)V. Viết biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch 

  A. u=40cos(100pi t +pi/4) V

  B. u=40cos(100pi t - pi/4) V

  C. u=40 căn 2 (100pi t +pi/4) V

  D. u=40 căn 2 (100pi t- pi/4) V

  12/03/2019 |   2 Trả lời

 • Bước sóng dài nhất trong dãy laiman là 1215Avà ngắn nhất trong dãy banme là 3605Ao . Năng lượng ion hoá của nguyên tử hidro là

  12/03/2019 |   1 Trả lời

 • Khi đặt hiệu điện thế không đổi 12V vào 2 đầu cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện 1 chiều có dường độ 0,15A. nếu đặt vào 2 đầu cuộn dây này 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là 1A. cảm kháng của cuộn dây là??

  14/03/2019 |   3 Trả lời

 • Đặt điện áp u= Uocoswt  vào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. biết dung kháng của tụ điện bằng R căn 3. điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó ?

  25/03/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)