Hỏi đáp Toán Học

Hỏi đáp Toán Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Bo bo

  Tính 5^3.2-100:4+2^3.5

  bởi Bo bo 10/12/2018

  1. b. 5 mũ 3 .2 -100 : 4 + 2 mũ 3 .5

  c. 6 mũ 2 :9 + 50.2 -3 mũ 3. 3

  d. 3 mũ 2 .5 + 2 mũ 3 .10 - 81:3

  e. 5 mũ 13 : 5 mũ 10 - 25. 2 mũ 2

  f. 20 : 2 mũ 2 + 5 mũ 9 : 5 mũ 8

  g. 100 : 5 mũ 2 + 7 . 3 mũ 2

  h.84 : 4 + 3 mũ 9 : 3 mũ 7 + 5 mũ 0

  i. 29- [16+3 .(51-49)

  J. ( 15 mũ 19: 5 mũ 17 + 3) 0 : 7

  k. 7 mũ 9 : 7 mũ 7 - 3 mũ 2 + 2 mũ 3 . 5 mũ 2

  l. 1200:2+6 mũ 2 . 2 mũ 1 + 18

  m. 5 mũ 9 : 5 mũ 7 + 70 :14 -20

  n. 3 mũ 2 . 5 - 2 mũ 2 .7 + 83

  o. mũ 9 : 5 mũ 7+ 12.3 + 7 mũ 0

  p. 5 . 2 mũ 2 + 98 : 7 mũ 2

  q. 3 mũ 11 : 3 mũ 9 _ 147 : 7 mũ 2

  r. 295 - ( 31 - 2 mũ 2 . 5 ) mũ 2

  s. 151 - 2 mũ 91 : 2 mũ 88 + 1 mũ 2 . 3

  t. 2 mũ 38 : 2 mũ 36 + 5 mũ 1 . 3 mũ 2 - 7 mũ 2

  u. 7 mũ 91 : 7 mũ 89 + 5. 5 mũ 2 - 124

  v. 4 . 15 + 28:7-6 mũ 20 : 6 mũ 18

  w. ( 3 mũ 2 + 2 mũ 3 . 5 ) : 7

  x. 11 mũ 25 : 11 mũ 23 - 3 mũ 5 : ( 1 mũ 10 + 2 mũ 3 ) - 60

  y. 5 mũ 20 : ( 5 mũ 15 . 6 + 5 mũ 15 . 19)

  z. 7 mũ 18 : 7 mũ 16 + 2 mũ 2 . 3 mũ 3

  t.59. 73- 30 mũ 2 + 27 . 59

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang

  (x + 2 ) chia hết (ko viết đc dấu thông cảm) (x+4) (x thuộc Z)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy

  Biết 90% của số đó là 160. Hỏi 50% của số đó là bao nhiêu ?

  Ai xong nhanh mình tick cho

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi

  Có bao nhiêu số tự niên nhỏ hơn 100 chia cho 5 dư 3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bình Nguyen

  1. một công nhân có thể hoàn thành một công việc trong 6h , một công nhân khác làm xong công việc ấy 15h. hỏi

  a. trong 1h cả hai công nhân làm được mấy phần công việc

  b. trong 1h người nào làm được nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh

  Năm nay anh 14 tuổi, em 5 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi anh gấp 2 lần tuổi em?

  Mấy anh mấy chị giúp em với! Toán lớp 4, mai em phải nộp rồi!​

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien

  [Đây là 3 câu 'cúng cuội' rồi nhé!]

  10) J = \(\dfrac{1.2+2.4+3.6+4.8+5.10}{3.4+6.8+9.12+12.16+15.20}\)

  11) K = 3\(^0\) + 3\(^1\) + 3\(^2\) + ... + 3\(^{100}\)

  12) L = 1 - 5 + 5\(^2\) - 5\(^3\) + ... + 5\(^{98}\) - 5\(^{99}\)

  Các bạn cố gắng giải đầy đủ giúp mình!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây

  bài 5

  cho A=\(\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3}{4}\dfrac{5}{6}\cdot...\cdot\dfrac{9999}{10000}\)

  So sánh a với \(\dfrac{1}{100}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng

  a) chứng tỏ rằng phân số \(\dfrac{15n+4}{12n+3}\)(n\(\in\)n) là phân số tối giản

  b)lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức : (-5).9=3.(-10)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku

  so sánh

  333222 & 222333

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận

  Cho 2 góc ∠xOz và ∠zOy (có đỉnh 0 và Oz chung),biết tỉ số đo của hai góc là \(\dfrac{13}{15}\).Và ∠xOz - ∠zOy = 40 độ.Tìm số đo 2 góc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hạ Lan

  1. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ Oz , Oy sao cho xOz 110 độ xOy 90 độ.

  a) Trong 3 tia tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

  2. Quy đồng mẫu số

  a) 4/-6 và 7/4

  b) 3/5 và -2/4

  c) 7/2 và 2/3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy