Hỏi đáp Toán Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • trần ngọc huế trân

  Cho 4 điểm A,B,C,D theo thứ tự đó hỏi điểm B nằm giữa hai điểm nào? Và B không nằm giữa hai điểm nào

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vân Rubii

  giúp mình bài vs ak

  bởi Vân Rubii ngày 02/09/2018

  Đề;tìm GTLN,GTNN của biểu thức                                                                                                                                                                             a,   y=3sin2x-5

                                                  b,  y=7-2cos.(x+bi/4)

                                                  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ca%20nai

  bởi ca%20nai ngày 02/09/2018

  Gi%E1%BA%A3i%20h%E1%BB%99%20c%C3%A2u%201.85%20v%E1%BB%9Bi%20%E1%BA%A1%0A
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lan Phương

  Cho mình hỏi mã số pin là gì khi nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại crying 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Hiền

  giải toán 12

  bởi Nguyễn Thị Hiền ngày 31/08/2018

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy  hình vuông cạnh 2a. Tam giác SAB thuộc mặp phẳng vuông góc vs đáy. SA=A,SB=2a.tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiếu

  giúp mình với

  bởi Nguyễn Hiếu ngày 31/08/2018

  trong giây cuối hòn sởi rơi đc quãng đường 15m. Tính độ cao cảu điểm mà từ đó  đó bắt đầu thả hòn sỏi lấy g là 10m/s2

   

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • LÊ Thiên Trang

  bài 1; tìm điều kiện của tham số để hàm số sau
  a, y=f(x)=ax+b là hàm số lẻ
  b,y=f(x)=ax^2+bx+c là hàm số chẵn
   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lạnh Lùng Nhók

  Giải giùm mình vs

  bởi Lạnh Lùng Nhók ngày 30/08/2018

  tìm TXĐ và đạo hàm các hàm số sau:

  a, y= 6log3sinx

  b, y= √log1/3(x-3)-1

  c, y=(2-x2)3/5

  d, y=ln|3-x2|

  e, y=log (3-4x)/(x2-5x+4)

  f, y=log 2/logx-5

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Thiên Ân

  Giúp mình với

  bởi Phạm Thiên Ân ngày 30/08/2018

  Cho phương trình cos5x = 3m - 5. Gọi đoạn (a;b) là tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm. Tính 3a + b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phương Linh

  Cho lăng trụ tam giác đều cạnh a; chiều cao 10a. Hỏi có thể đặt tối đa bao nhiêu quả cầu hình trụ có bán kính a/3?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Kim Anh

  giúp em vs

  bởi Trần Thị Kim Anh ngày 29/08/2018

  Hàm số f(x)=ax^3+cx+d,a\neq 0 có min min f(x)_{(-\infty,0 )}=f(-2). Tìm GTLN của hàm số f(x) trên đoạn [1,3]?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • fvdb rehrh

  Toán 4 444

  bởi fvdb rehrh ngày 29/08/2018

  56 + 44 =????

  Theo dõi (0) 10 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy