Hỏi đáp Toán Học

Hỏi đáp Toán Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Nguyễn Minh Hiếu

  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và điểm I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác đó. Các điểm  A’,  B’, C’ lần lượt là giao điểm củ AI, BI, CI với (O). Trên cung AC của (O) không chứa đỉnh B, lấy điểm D bất kì. Gọi E là giao điểm của DC’ với AA’. Gọi F là giao điểm của DA’ với CC’. Chứng minh rằng:

  1. Điểm I là trực tâm của tam giác A’B’C’
  2. Tứ giác DEIF nội tiếp 1 đường tròn
  3. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF luôn thuộc một đường thẳng cố định.
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngọc Quỳnh

  Khoảng cách

  bởi Ngọc Quỳnh 07/03/2018

  1: Tìm tập hợp điểm M cach đều 3 điểm A(3;-2;4) , B(5;3;-2) ,C(0;4;2) 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Thị Ngọc Mai

  Giải hệ phương trình sau:

  \left\{\begin{matrix}
  \frac{7}{2}+\frac{3y}{x+y}=\sqrt{x}+4\sqrt{y} &  & \\ 
  (x^{2}+y^{2})(x+1)=4+2xy(x-1) &  & 
  \end{matrix}\right.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngô Xuân Phương

  help mehelp

  bởi Ngô Xuân Phương 02/03/2018

  cho tam giác ABC có C=90 A=30 ÁC=10 cm kẻ CD vuông góc vs AB DE vuông góc vs AC tính độ dài AE

  Theo dõi (2) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trâmm Thùyy

  Giúp em bài toán này với ạ. Nguyên hàm (xex+1)/(x+ex)2

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huỳnh Tâm Quyên

  Trong mặt phẳng (P), cho A,B,C,D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm S không thuộc (P). Có mấy mặt phẳng tạo bởi S và hai trong 4 điểm nói trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền

  tìm tất cả giá trị của tham số m (m#0) để đường thẳng y=3(x-m) cắt đồ thị hàm số y=\frac{3x-2m}{mx+1} tại hai điểm phân biệt A,B sao cho diện tích \Delta ABC bằng \frac{\sqrt{21}}{2}

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần quỳnh Trang

  Cho tam giác ABC có Â=40độ, AB=AC. Gọi H là trung điểm BC a) Tính góc ABC, ACB b) C/m: AH vuông góc BC c) Trung trực của AC cắt CB tại M. Tính MÂH d) Trên tia đối AM lấy N sao cho AN=BM. C/m: AM=CN e) Vẽ CI vuông góc MN tại I. C/m: I là trung điểm MN

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Bích Vân

  Phấn viết đựng trong hộp có chiều cao là 6 cm, đáy là hình vuông có cạnh là 12 cm. Người ta xếp các hộp phấn vào những thùng có chiều dài 1,8m, rộng 1,2 m , cao 0,96 m . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thùng để đựng 204800 hộp phấn trên

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Đạt

  cho z thoả mãn |z|=1 

  Tìm MaxT ( T = |z+1| +2|z-1|

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tô Nguyễn Tường Vy

  cho dãy số (xn) thõa mãn x1=40,xn=1,1.x(n-1) với mọi n=2,3,4,...tính giá trị S=x1+x2+...x12(làm tròn đến chữ số thập phân thứ 1)

  A.855,4    B.855,3     C.741,2        D.741,3

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đoàn Sơn

  Ai đó giúp em với

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy