Hỏi đáp Toán Học Lớp 9

Hỏi đáp Toán Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Phan An

  Toán 9 - ôn hk1

  bởi Phan An 12/12/2018

  Cho đường tròn tâm O , đường kính AB , dây BC=R

  a) Giải tam giác ABC

  b) Đường thẳng qua O vuông góc với Ac , cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở D. Chứng minh OD là trung trực của AC

  c) CM DC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O

  d) Đường tròn tâm O cắt OD tại I . CM I là tâm đường trong nội tiếp tam giác ABC

  Giúp mik mai mik làm r, <3

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền

  Tìm x,y

  Biết x+y= 20 và x*y= 36

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bí Tỏi

  \(\left\{ \begin{array}{l}2{x^2} + {y^2} + 3xy = 12\\2{(x + y)^2} - {y^2} = 14\end{array} \right.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt

  Cho tam giác ABC có AB = 2,345 cm; BC = 5,567cm; AC = 4,236cm, đường cao AH, trung tuyến AM.

  a. Tính AH?

  b. Tính AM?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồ hữu huy

  tại sao lớp cách điện của lõi cáp có nhiều màu khác nhau

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồ hữu huy

  tại sao lớp cách điện của lõi cáp có nhiều màu khác nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Ngọc Tuân

  Cho đường tròn (Ô) bán kính 15 cm dây BC có độ dài 24 cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Gọi H là giao của OA và BC

  a) CM: HB=HC

   

  b) Tính OH, OA

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Ngọc Tuân

  Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Vẽ bán kính OE bất kì. Tiếp tuyến của nửa đường tròn tại E cắt Ax, By theo thứ tự tại B và C

  a) CM: CD=AC+BD

  b) Tính góc COD

  c) Gọi I là giao điểm của OC và AE, K là giao của CD và BE. Tứ giác OIEK là hình gì? Vì sao?

   

  đ) Xác định vị trí của bán kính OE để tứ giác EIOK là hình vuông.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Văn Hoàng Ân

  máy bị đơ bấm liền mấy phát trả lời câu hỏi 1 câu mà trả lời 3,4 lần

  ko biết có bị j ko nhỉ

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • lê long

  cho đg tròn (O;R) có đg kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By của đg tròn (O), trên đg tròn (O) lấy một điểm C sao cho AC<BC .Tiếp tuyến tại C của đg tròn (O) cắt Ax và By lần lượt tại E,F

  a/ CM: EF=AE+BF

  b/BC cắt Ax tại D.CM:AD^2=DC.DB

  c/gọi I là giao điểm của OD và AC, OE cắt AC tại H, tia DH cắt AB tại K. CM; IK//AD

  d/IK cắt EO tại M.CM: A,M,F thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thúy Hằng

  tìm max:

  A= x- 2 \sqrt{}(x-3)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khuc Du

  Cho tam giác ABC có đỉnh C nằm bên ngoài đường tròn (O) tâm O đường kính AB. Biết cạnh CA cắt đường tròn (O) tại điểm D khác A, cạnh BC cắt đường tròn (O) tại điểm E khác B. Gọi H là giao điểm của AE và BD
  1. Chứng minh tam giác ABD là tam giác vuông. Chứng minh CH vuông góc với AB
  2. Gọi F là trung điểm của đoạn CH. Chứng minh DF là tiếp tuyến của đường tròn (O)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy