Hỏi đáp Toán Học Lớp 8

 • Cho tam giác ABC, đường cao AH = 12cm, HB = 5cm, HC = 9cm

  a)Tính chu vi tam giác ABC

  b)Gọi I là hình chiếu của H lên AB, K là hình chiếu của H lên AC. C/m: AB.AI = AC.AK,tam giác AIK đồng dạng tam giác ACB

  c)IC cắt BK tại O. C/m: tam giác BOC đồng dạng tam giác IOK

  d)C/m: BC.IK + BI.KC = BK.CI

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bạn D làm 1 bài thi trắc nghiệm kĩ năng với 80 câu hỏi và đạt được 224₫. Với mỗi câu trả lời đúng bạn ấy được 4₫, với mỗi câu trả lời sai bạn ấy bị trừ 2₫. Hỏi bạn ấy đã trả lời sai bao nhiêu câu?

   

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Cho tứ giác ABCD. Gọi E,F,G,H thứ tự là trung điểm của AB,BC,CD,DA

  a, Hỏi tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

  b, Biết diện tích tứ giác EFGH là 35cm^2. Hãy tính diện tích tứ giác ABCD.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ĐỀ THI HK1

  bởi Dương Thị Thu Ngọc ngày 23/12/2017

  Tính nhanh giá trị biểu thức:B=(154-1)(154+1)-38.58

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ai bk đề thi LS 8 HK1 ko, chỉ với 

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cách làm bài

  bởi phan thị kim hiền ngày 21/12/2017

  Cho tam giác ABC gọi DME theo thứ tự là trung điểm của AB ,BC,CA.

  a) Tứ giác ADME là hình gì? vì sao?

  b)Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ ADME là hình gì ? vì sao?

  c)trong trường hợp tam giác ABC vuông góc tại A cho biết ,AB=KM tính độ dài AM

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình Học Toán 8

  bởi Minh Hoàng Hải ngày 13/12/2017

  Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm BC. Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với AM. Gọi H và K thứ tự là hình chiếu của B và C trên d.Chứng Minh:
  a) A là trung điểm của HK
  b) MH=MK
  c) BH+CK=BC
  d) Cho AB =9cm, AC=12cm. Tính độ dài đường cao AI của tam giác ABC

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ABCDEFGHIJK

  bởi Nguyễn Linh ngày 22/11/2017

  1+1=?

  GIÚP MIK VỚI

  Theo dõi (0) 10 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp nhanh với

  bởi leduytri tri ngày 14/11/2017

  số tự nhiên a chia cho 5 dư 1 thi chữ số tận cùng của a là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 10 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Toán 8 hình

  bởi Nguyễn Thế Vũ Quang ngày 12/11/2017

  Cho hình vuông ABCD, E nằm trên dc; BF tia đối BC sao cho BF=DE.

  a) CM AEF vuông cân 

  b) I trung điểm EF. CM I thuộc BD

  c)K đx với A qua I. CM t/g AEKF là h/vuông

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giai baitoan

  bởi duy cutte ngày 10/11/2017

  giải bài tập cho tam giac ABC O là giao diem cac duong trung truc , H là truc tam và M là trung đẻm cạnh BC . goi K LÀ DIEM DOI XUNG VOI h QUA M cmr a, A và K doi xung nhau qua O b, OM bằng 1 phần 2 AH c, góc ABK = 90 độ 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình học lớp 8

  bởi Châu Minh ngày 10/11/2017

  Cho điểm M nằm giữa A và B. Vẽ các hình vuông AMCD, BMEF trên cùng một nửa mp bờ AB.
  a) CM AE=BC và AE┴BC
  b) Gọi DM∩AC=O, BC∩AE=H. Chứng minh DM=2OH.
  c)Chứng minh D,H,F thẳng hàng.
  d)Gọi G,K,N lần lượt là trung điểm AB,BE,CE. Tứ giác OGKN là hình gì?
  e)Tìm quỹ tích trung điểm OK khi M di chuyển trên AB.
  f)Chứng minh DF luôn đi qua 1 điểm cố định khi M di chuyển trên BC.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy