Hỏi đáp Toán Học Lớp 7

Hỏi đáp Toán Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Nguyen Linh

  67​​.42     +1

  92.125      32

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Không Bạch

  Please help me!!!

  bởi Không Bạch 10/12/2018

  Tuần trước mình trả lời một câu + 5 điểm thì sẽ lên hạng tuần và tháng. Kết thúc tuần trước thì mình đạt giải nhất, thì thuần này mình trả lời một câu + 5 điểm thì chỉ lên hạng tháng, không lên hang tuần nữa. Tại sao vậy?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ✿◕ ‿ ◕✿ Trần Yến Nhi

  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Trên cạnh BC lấy D sao cho AB=BD. Gọi H là trung điểm của AD, E là giao điểm của BH và AC. Trên tia BA lấy điểm F sao cho BD=BF. Chứng minh ba điểm D, E, F thẳng hàng

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kudo Shinichi

  Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1  mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I ?

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kudo Shinichi

  Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kudo Shinichi

  Cho ba đại lượng x, y, z. Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và x, biết rằng:

  a) x và y tỉ lệ nghịch, y và z cũng tỉ lệ nghịch;

  b) x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Thái

  ai giúp e với ak

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Không Bạch

  Kết quả hình ảnh cho Toán học

  Chữ hơi bị .... Cố gắng giúp dùm đi

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Tuyen

  toán lớp 7

  bởi Ha Tuyen   08/12/2018

  cho tam giác ABC vuông tại A,tia phân giác BD.Kẻ DE vuông góc BC.

  a)chứng minh BE=BA

  b)Ed cắt đường thẳng AB tại K chứng minh DK=DC

  Theo dõi (2) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy

  Tìm x, biết:

  a. \(\dfrac{42+x}{30+x}=\dfrac{6}{7}\)

  b. \(\dfrac{x+15}{8}=\dfrac{x-12}{9}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bùi Kiến Thành

  Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA. Lấy điểm I trên cạnh AC, điểm K trên EB sao cho AI=EK.Cm I,M,K thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Tuyen

  Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi D là trung điểm của BC,

  a) Chứng minh tam giác ABC bằng tam giác ACD

  b) Vẽ DM vuông góc AB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM = AN. Chứng minh DM = DN

  c) Trên tia đối của tia DA lấy điểm R sao cho DA = DE. Vẽ DK vuông góc với BE. (K thuộc BE). Chứng minh AC // BE và N, D, K thẳng hàng

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy