Hỏi đáp Toán Học Lớp 6

 • kế các dấu hiệu chia hết cho 2,5 và 3

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giac ABC

  bởi nguyenthithuy tinh ngày 19/04/2018

  đ, Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau mong chị giải giúp em em đang cần gấp.

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ai đó giúp em với

  Cho tam giác ABC có \(\widehat {ABC} = {55^0}\), trên cạnh AC lấy điểm D (D không trùng với A và C).

  a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

  b) Tính số đo của \(\widehat {DBC}\), biết \(\widehat {ABD} = {30^0}\).

  c) Từ B dựng tia Bx sao cho \(\widehat {DBx} = {90^0}\). Tính số đo \(\widehat {ABx}\).

  d) Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải hộ e bài này vs ạ

  Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Biết \( \widehat {xOy} = 30°; \widehat {yOz} = 50°\). Tính góc \(\widehat {xOz}\) ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp em nhanh với mấy anh chị ơi hic

  Hai người khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B. Người thứ nhất đi từ A đến B rồi quay lại ngay. Người thứ hai đi từ B đến A rồi quay lại ngay. Hai người gặp nhau lần thứ hai tại địa điểm C cách A là 6km. Tính quãng đường AB, biết rằng vận tốc của người thứ hai bằng \(\frac{2}{3}\) vận tốc của người thứ nhất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • M.n ơi giải giúp mình câu này vs

  Năm tia phân biệt, chung gốc O là OA, OB, OC, OD, OE tạo thành các góc kề liên tiếp nhau. Biết \( \widehat {AOB}\) = 300; \(\widehat {BOC}\) = 800; \(\widehat {COD}\) = 700\(\widehat {DOE}\) = 300.

  a) Ba điểm A, O, D thẳng hàng.
  b) Tính góc \(\widehat {EOA}\)?
  c) Ba điểm B, O, E có thẳng hàng không?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp e vs, em cảm ơn nhiều ạ

  Cho đường thẳng x'x và một điểm O nằm trên đường thắng ấy. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng x'x, lấy hai điểm A, B sao cho \(\widehat {x'OA} = 150^0\) và \(\widehat {BOx} = 30^0\).

  Chứng tỏ tia Ox là tia phân giác của góc \(\widehat {AOB}\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bạn nào biết giải giúp với

  Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 biết rằng số đó có 15 ước dương.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hình hoc 6

  bởi Đỗ Phương Thảo ngày 10/04/2018

  cho góc bẹt xOy  trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA=2cm trên tia Oy lấy điểm C,B sao cho OB=1cm , OC=4cm 

  a, chứng tỏ B là trung điểm của AC

  b, Từ o kẻ hai tia Ot , Oz sao cho góc toy=90 độ góc zOy= 30 độ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải hộ e bài này vs ạ

  Cho 20 điểm phân biệt trong đó có đúng 7 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi từ 20 điểm đó vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp em bài này với ạ

  a) Tìm tất cả các số nguyên n sao cho:

  \(n + 5 \,\, \vdots \,\, n – 2\)

  b) Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:

   (2x + 1)(y – 3)  = 10

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải hộ e vs ạk

  Tìm tất cả các cặp số tự nhiên (x,y) sao cho \(\overline {{\rm{34x5y}}} \) chia hết cho 36 

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy