Hỏi đáp Toán Học Lớp 6

 • Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB và OC sao cho AOB= 70o và AOC= 140o

  a, Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

  b, Tính số đo góc BOC

  c, Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao?

  d, Gọi OD là tia đối của tia OB. Tính số đo góc DOB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1-3/1.3+2-4/2.4+...+2012-2014/2012.2014-2013+2014/2013.2014

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tìm x biết

  bởi hoc 247 ngày 09/05/2018

  x=3.(3)^(4/3)-0.8(3); x = -(10*căn bậc hai(3)*i+5*3^(1/3)+10)/(2*3^(4/3));x = (10*căn bậc hai(3)*i-5*3^(1/3)-10)/(2*3^(4/3));

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mik nha

  bởi Tôi là Ai? ngày 03/05/2018

  Cho mình biết các dấu hiệu chia hết cho:

  a) 2

  b) 3

  c) 5

  d) 7

  e) 27

  g) Nếu biết thêm thì càng tốt>>>>

   

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • -2007-(-7)

   

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • kế các dấu hiệu chia hết cho 2,5 và 3

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giac ABC

  bởi nguyenthithuy tinh ngày 19/04/2018

  đ, Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau mong chị giải giúp em em đang cần gấp.

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ai đó giúp em với

  Cho tam giác ABC có \(\widehat {ABC} = {55^0}\), trên cạnh AC lấy điểm D (D không trùng với A và C).

  a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

  b) Tính số đo của \(\widehat {DBC}\), biết \(\widehat {ABD} = {30^0}\).

  c) Từ B dựng tia Bx sao cho \(\widehat {DBx} = {90^0}\). Tính số đo \(\widehat {ABx}\).

  d) Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải hộ e bài này vs ạ

  Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Biết \( \widehat {xOy} = 30°; \widehat {yOz} = 50°\). Tính góc \(\widehat {xOz}\) ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp em nhanh với mấy anh chị ơi hic

  Hai người khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B. Người thứ nhất đi từ A đến B rồi quay lại ngay. Người thứ hai đi từ B đến A rồi quay lại ngay. Hai người gặp nhau lần thứ hai tại địa điểm C cách A là 6km. Tính quãng đường AB, biết rằng vận tốc của người thứ hai bằng \(\frac{2}{3}\) vận tốc của người thứ nhất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • M.n ơi giải giúp mình câu này vs

  Năm tia phân biệt, chung gốc O là OA, OB, OC, OD, OE tạo thành các góc kề liên tiếp nhau. Biết \( \widehat {AOB}\) = 300; \(\widehat {BOC}\) = 800; \(\widehat {COD}\) = 700\(\widehat {DOE}\) = 300.

  a) Ba điểm A, O, D thẳng hàng.
  b) Tính góc \(\widehat {EOA}\)?
  c) Ba điểm B, O, E có thẳng hàng không?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp e vs, em cảm ơn nhiều ạ

  Cho đường thẳng x'x và một điểm O nằm trên đường thắng ấy. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng x'x, lấy hai điểm A, B sao cho \(\widehat {x'OA} = 150^0\) và \(\widehat {BOx} = 30^0\).

  Chứng tỏ tia Ox là tia phân giác của góc \(\widehat {AOB}\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy