Hỏi đáp Toán Học Lớp 11

 • làm sao để tìm hệ số góc nhỏ nhất của pt tiếp tuyến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chứng minh rằng:

  3 C_{n}^{0} + 4C_{n}^{1} + 5C_{n}^{2} + 6C_{n}^{3} + .....+(n + 3)C_{n}^{n}=(n+6)2^{n - 1}. (n là số tự nhiên)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp e câu này với ạ!!!

  cho hàm số y=\frac{2x+1}{x-1} (C).

  a) Viết phương trình tiếp tuyến cúa (C) tại giao điểm của đồ thị (C) và đường thằng y=3.

  b) viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thằng y=3x +3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cứu e với ạ!!!!

  cho hàm  số y=(2x+1)sinx. Chứng minh rằng :y + y^n - 4cosx=0. 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tổ hợp đếm

  bởi Diệp Linh ngày 19/04/2018

  Một hộp chứa 11 quả cầu được đánh số thứ tự từ 1 đến 11, lấy ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tính xác xuất để tích của các số được ghi trên 6 quả cầu đó chia hết cho 3.
  A.31/33 B.20/33 C.21/23 D.18/23

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • toán đại 11

  bởi Pham Anh ngày 15/04/2018

  1. Gọi (C) là đồ thị của hàm số y = x3 - 5x2 + 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C):

  a) Tại điểm có hoành độ bằng 1.

  b) Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = -3x + 1

  2. Cho hàm số y = 1/3 x- 2x+ x - 4 có đồ thị là đường cong (C)

  a) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 3

  b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d: x + 6y - 5 =0

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Gọi X là tập hợp các số gồm hai chữ số khác nhau được lấy từ tập hợp {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. Lấy ngẫu nhiên 2 phần tử của X. Tính xác suất để hai số lấy được đều là số chẵn.
   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hình học 11

  bởi Pham Anh ngày 11/04/2018

  1.cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc và AB=AC=AD=a. Gọi M là trung điểm cạnh CD. Tính góc giữa hai vectơ AM và CB

  2.Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Tính góc giữa hai đường thẳng A'B và AD'.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khai trien

  bởi Hữu Minh ngày 11/04/2018

  (1 - 2x)= a0 + a1x +......+anxn  và |a1| +2|a2| +....+n|an|=34992. tính giá trị biểu thức T= a0+3a1 +....+3nan

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trong một hộp có  7 bi xanh , 5 bi đỏ à 3 bi vàng . lấy  ngẫu nhiên 3 viên bi 

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=a, AD=a căn 2 , tam giác SAB cân tại S và mp(SAB) vuông góc với mp(ABCD) . Biết góc giữa mp(SAC) và mp(ABCD) bằng 60 độ. Gọi h là trung điểm cạnh AB. Tính có góc giữa CH và SD

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1 cho chóp sabcd , sa vuông góc đáy,đáy là hình thang vuông tại a và d sao cho ad=dc=ab/2=a.kẻ ah vuông góc sc.m,n là trung điểm sa,ab.

  a,cmr ah vuông góc(dmn)

  b tính góc giữa ad và (sdc),ab và (sbc)

  d tính góc giữa (sbc)và (abc), (sbd) và đáy

  2,cho lăng trụ đứng đáy là tam giác đều.e là trung điểm bc.kẻ ch vuông góc ch'.m,n,p lần lượt là trung điểm ab,be,a'c'

  a cmnr ch vuông góc(mnp)

  bcho ab=aa'=a. goi i,j là trung diem aa' và bb'. tính góc giữa (c'ij) và (cij).

  c tính góc giữa(apb') và (cpb'). (abc) và (ab'c')

  3cho chóp sabc,sa vuông góc đáy.kẻ ae vuông góc bc ,af vuông góc se.m,n,p là trung điểm sa,ab,ac.

  a cmnr af vuông góc(mnp)

  b từ b kẻ bk vuông góc sc. chứng minh (hkb) vuông góc (hmn)

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy