Hỏi đáp Toán Học Lớp 11

 • giải giúp em với ạ

  bởi le Nhan ngày 15/05/2018

  lim (ax^3-5x^2+1)/(1-2x^3)=2/3 . khi do tinh a^3-a la

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hệ thức niu tơn.....help me

  bởi Vy Vy ngày 12/05/2018

  tìm hệ số của x^10 trong khai triển (1-x+x^3-x^4)^11

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Toán hình 11

  bởi Pc Phúc ngày 05/05/2018

  cho hình Chóp SABCD. Đáy hcn, ,SA=AB=a;AD=3a; M trung điểm BC; SA vuông góc với đáy.Tính cosin (SMD);(SBC)

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm mệnh đề đúng?

  bởi Yee Trinh ngày 04/05/2018

  Cho pt 2x^4-5x^2+x+1(1).Tìm mệnh đề đúng?

  1. pt(1) không có nghiệm trong khảng (-1;1)
  2. pt(1)có ít nhất 2 nghiệm trong khoảng (0;2)
  3. pt(1) k có nghiệm trong khoảng (-2;0)
  4. pt(1)chỉ có một nghiệm trong khoảng (-2;1)
  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • góc giữa SA và ABC

  bởi Yee Trinh ngày 04/05/2018

  Cho chóp S.ABC có đáy là tam giac đều cạnh a.Hình chiếu vuông góc của S lên ABC trùng với trung điểm H của BC .Biết tam giác SBC đều .Tính số đo góc giữa SA và ABC
  a.75 độ
  b.45°
  c.60°
  d.30° 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tính lim ?

  bởi Yee Trinh ngày 04/05/2018

  1.tính lim (2x^2-x+3) khi x->-1

  2.lim n-1/2-n

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • TínhA= 2m-n bằng?

  bởi Yee Trinh ngày 04/05/2018

   =, trong đó m,n là số tự nhên, m/n tối giản.TínhA= 2m-n bằng?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a.Hình chiếu vuông góc của tam giác SAB xuống mặt phẳng (ABCD) có diện tích bằng ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chọn đáp án đúng

  bởi Yee Trinh ngày 04/05/2018

  1.Trong các hàm số sau , hàm nào liên tục trên tập R?
  A.f(x)=(x+1)/(x^2+1)                                      B.f(x)=(x^2+1)/(x-1)                    
  C.f(x)=   (x-1)/(x+1)                                                 D.f(x)=(x+1)/(x-1)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Toán học 11

  bởi Thanh Minh ngày 04/05/2018

  Chứng minh: 2sinxcos2x=sin3x-sinx

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • từ câu 5->7 ạ

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tìm giúp em đáp án đúng

  bởi Yee Trinh ngày 04/05/2018

  câu 40->42

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy