Hỏi đáp Toán Học Lớp 10

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Lê Cẩm Tú

  tìm m để a giao b bằng rỗng

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuyết Ngân

  Tìm m để hàm số..

  bởi Tuyết Ngân   ngày 18/09/2018

  y=\sqrt{x-m} +\sqrt{2x-m-1} xác định với mọi x \in \left ( 0;+\propto \right )

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bin bin

  toán logic

  bởi Bin bin ngày 18/09/2018

  Có một con khỉ gorilla có 3000 quả chuối để đem bán cho một cái chợ ở cách chỗ nó những 1000 km. Mỗi lần khỉ chỉ bê được 1000 quả chuối thôi, và cũng không có ai giúp nó. Cứ đi được 1km thì khỉ ăn hết 1 quả chuối, bất kể là có đang vác bao nhiêu chuối trên người. (Lúc nào nó cũng phải có chuối để ăn, không đi tay không được 1km nếu không có chuối). Đến khi bán được chuối ở chợ rồi, thì khỉ không cần chuối để ăn trên đường về nữa (mà sẽ được nhận ở lại làm gác chợ hoặc cho đi lái máy bay chẳng hạn :D). Hỏi rằng con khỉ sẽ mang được đến chợ nhiều nhất là bao nhiêu quả chuối để bán?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuyết Ngân

  Tìm m để hàm số..

  bởi Tuyết Ngân   ngày 17/09/2018

  y= \sqrt{x+2m-1} + \sqrt{4-2m- \frac{x}{2}} xác định với mọi x \epsilon [0;2]

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huyền Trân

  phân tích vecto

  bởi Huyền Trân ngày 13/09/2018

  cho hình thang ABCD có đáy là AB và CD.Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Khẳng định nào sau đây sai

  a. vecto MN = MD + CN + DC

  b. vecto MN = AB - MD + BN 

  c. vecto MN = 1/2 (AB + DC)

  d. vecto MN = 1/2 (AD + BC)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Văn Tiến Đạt

  - Lấy x ∈ A => 3k1 ∈ Z để x = 2k1 =>x là số chẵn hay x ∈ B.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quỳnh
  • Cho 16,3g hỗn hợp 2 kim loại Na và X tác dụng hết với HCL loãng ,dư thu dc 34,05g hỗn hợp muối A.Thể tích H2 thu dc là:      A.3,36   B.5,6  C.8,4  D.11,2
  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dung Bùi

  Tìm CAB biết 
  A=(1;14] và B=[3;10)

  A=(- vô cùng;7) và B=(- vô cùng ; 3]

  A=(0;10] và B={1;2;6}

  A=R và B=(-1;1] 

  A={5;2;7;1;9;8;22} và B={2;7}
   
  A=(-3;7] và B=(-3;7)
  GIÚP MÌNH , SÁNG MAI MÌNH PHẢI NỘP RỒI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thị nghĩa

  lớp 10a có 30 bạn học tiếng anh.20 bạn học tiếng pháp.15 bạn học tiếng trung.trong đó 3 bạn học cả anh và trung.4 bạn học cả pháp cả trung.2 bạn học cả anh cả pháp.hỏi lớp 10a có bao nhiêu hsinh?

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Cương

  chờ a,b,c lớn hơn 0 .Chứng minh có ít nhất 1 trong bất đẳng thức  sau sai :

  a(2-b)>1; b(2-c)>1; c(2-a)>1

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Quỳnh

  Cho tam giác ABC, M là một điểm nằm trong tam giác ABC. Gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu của M lên BC, CA, AB. Chứng minh rằng M là trọng tâm tam giác ABC khi và chỉ khi a^2.vt MH + b^2. vt MI + c^2. vtMK = vt 0 với a = BC, b = CA, c = AB.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiếu

  giúp mình với

  bởi Nguyễn Hiếu ngày 31/08/2018

  trong giây cuối hòn sởi rơi đc quãng đường 15m. Tính độ cao cảu điểm mà từ đó  đó bắt đầu thả hòn sỏi lấy g là 10m/s2

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy