Hỏi đáp Toán Học Lớp 10

Hỏi đáp Toán Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Anh Thư

  toán lớp 10

  bởi Anh Thư 13/12/2018

  vecto a cùng phương với vecto b khi và chỉ khi

  A. chúng cùng phương với 1 vecto khác

  B. vecto a =k.vectob

  C. vecto a và vecto b cùng phương

  D. các kết luận trên đều sai

  2. vecto a và vecto b cùng hướng khi và chỉ khi

  A. vecto a =k.vecto b với k lớn hơn hoặc bằng không

  B. chúng cùng hướng với 1 vecto khác

  C. vecto a =k.vecto b với k>0 

  D. các kết luận trên đều sai

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Cho a,b là hai số tự nhiên khác 0 . a/b+b/a ≥2

  Các bạn giúp mình nhé mình cảm ơn rất nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Quốc Tuấn

  nêu mệnh đề phủ định và xét tính đúng saicuar mệnh đề sau :P''căn 5 là số vô tỉ ''

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Yumie Chanh

  Toán hình 10

  bởi Yumie Chanh 09/12/2018

  Cho tam giác cân ABC có AB = AC = A và góc BAC = 120 độ. Tính giá trị của biểu thức T = Véc tơ AB.Véc tơ CB + Véc tơ CB.Véc tơ CA + Véc tơ AC.Véc tơ BA theo a 

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Yumie Chanh

  Toán số 10

  bởi Yumie Chanh 09/12/2018

  Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = 2x  +  4/(3x-6) với x>2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Yumie Chanh

  Xác định các hệ số a,b của ( p ) : y = ax^2 + bx - 3 biết rằng ( P ) đi qua A ( 5;-8) và có trục đối xứng x = 2 

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Yumie Chanh

  Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y = -x^2+4x+m trên [-3;5] là 9

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Minh Trường

  Cho AD và BE là hai phân giác trong của tam giác ABC. Biết AB=4,BC=5,CA=6. Phân tích vecto DE theo vt CA và vt CB

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tú Bà

  hệ phương trình

  bởi Tú Bà 09/12/2018

  giải hệ phương trình sau:

  x^2(y^2+1)+2y(x^2+x+1)=3

  (x^2+x)(y^2+y)=1

  ---và là dấu \left \{ \right \} của hệ ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuyết Nhi

  Tìm m để phương trình x^2+5x+3m-1=0 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1^2+x2^2=3 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhân

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD tâm E, gọi G là trọng tâm của tam giác ABE. Biết tọa độ điểm K(7;-2) thuộc đoạn ED sao cho GA=GK. Tìm tọa độ điểm A và viết phương trình cạnh AB, biết phương trình của đường thẳng AG là 3x-y-13=0 và hoành độ điểm A nhỏ hơn 4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh Linh

  giải pt sau

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy