Hình Học 9

bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 08/01/2018

Giúp em bào này với ạ

Câu trả lời (1)

 • Gửi bạn lời giải, bạn có thể tham khảo thêm câu b tại đây:
  https://www.youtube.com/watch?v=v3qZ3q6rv_4 Bài tập minh họa 1 bạn nhé

  bởi thúy ngọc ngày 12/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

  • Tính thể tích của một hình trụ có chu vi đáy là 100π(cm)100π(cm) và có đường cao bằng đường kính.  
   • A. 0,25π(m3)0,25π(m3)
   • B. 2,5π(m3)2,5π(m3)
   • C. 25π(m3)25π(m3)
   • D. 250π(m3)250π(m3)

   Đúng

   Ẩn đáp án

   Đáp án đúng: A

   Ta có: Chu vi đáy là 100π(cm)100π(cm)R=50cmh=100cm⇒R=50cm⇒h=100cm

   Thể tích của hình trụ là: V=πR2.h=π502.100=25π.104(cm3)=0,25π(m3)V=πR2.h=π502.100=25π.104(cm3)=0,25π(m3)

  Nộp bài

 • Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC). Đường tròn (O) đường kính BC cắt AB và AC lần lượt tại E và D. Gọi H là giao điểm của BD và CE. Tia AH cắt BC tại F.

  1. Chứng minh: HB.HD = HC.HE và AF vuông góc BC.
  2. Gọi M là trung điểm của CH. Chứng minh tứ giác OMEF là tứ giác nội tiếp.
  3. DF cắt CE tại N. Qua N vẽ đường thẳng vuông góc với CE cắt BC và BD lần lượt tại I và K. Chứng minh N là trung điểm của IK.
 • Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB = 2R. Trên tiếp tuyến Ax lấy điểm M sao cho OM > 2R. Kẻ dây AC của (O) vuông góc với OM tại H, MB cắt đường tròn (O) và AC lần lượt tại D và T.

  1. Chứng minh: MC là tiếp tuyến và tứ giác MAOC nội tiếp đường tròn. Xác định tâm I của đường tròn.
  2. Đường tròn (I) cắt MB tại E (E khác M). Chứng minh OE // AD.
  3. Chứng minh TD.TB = TM.TE.
 • Toán lớp 9

  bởi Nhi Quỳnh ngày 18/04/2018 |   1 Trả lời

  Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB = 2R. Trên tiếp tuyến Ax lấy điểm M sao cho OM > 2R. Kẻ dây AC của (O) vuông góc với OM tại H, MB cắt đường tròn (O) và AC lần lượt tại D và T.

  1. Chứng minh: MC là tiếp tuyến và tứ giác MAOC nội tiếp đường tròn. Xác định tâm I của đường tròn.
  2. Đường tròn (I) cắt MB tại E (E khác M). Chứng minh OE // AD.
  3. Chứng minh TD.TB = TM.TE.

    

 • Tìm các bộ số thực (x, y, z) thoả mãn :

   

  2 X ( √(X-29) + 2√(Y-6) + 3√(Z-2011) ) =X+Y+Z

 • HỆ THỨC VIET

  bởi Trần Ngoan ngày 15/04/2018 |   1 Trả lời

  cho phương trình \({x^2} - 2mx + 2m + 2 = 0\)

  gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình tìm m để \({x_1} = x_2^2\)