Giúp mik với

bởi Mai Long 11/01/2019

Cho n là số tự nhiên lớn hơn 1. Chứng minh rằng n4+4n là hợp số

Câu trả lời (1)

 • Trường hợp 1: n là số chẵn => n^{4}+4^{n} là hợp số.

  Trường hợp 2: n là số lẻ => n=2k+1.

                        Suy ra:

                        n^{4}+4^{n}=n^{4}+2^{2n}

                                        =n^{4}+2.2^{n}+2^{2n}-2.2^{n}

                                        =(n^{2}+2^{n})^{2}-2.2^{2k+1}

                                        =(n^{2}+2^{n})^{2}-(2^{k+1})^{2}

                                        =(n^{2}+2^{n}-2^{k+1})(n^{2}+2^{n}+2^{k+1})

  Suy ra là tích của hai số nên nó là hợp số.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  bởi Nguyễn Thị Anh Trúc 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 • Linh Phương

  toánhình 9

  bởi Linh Phương 16/03/2019 |   3 Trả lời

  Cho gãc vu«ng xAy. Trªn tia Ax, lÊy ®iÓm B sao cho AB = 2R (víi R lµ h»ng sè d­¬ng). Gäi M lµ mét ®iÓm thay ®æi trªn tia Ay ( M kh¸c A). KÎ ph©n gi¸c gãc ABM c¾t Ay t¹i E. §­êng trßn t©m I ®­êng kÝnh AB c¾t BM vµ BE lÇn l­ît t¹i C vµ D (C vµ D kh¸c B).

  a) Chøng minh .

  b) Gäi K lµ giao ®iÓm cña c¸c ®­êng th¼ng ID vµ AM. Chøng minh .

  c) TÝnh gi¸ trÞ lín nhÊt cña chu vi tam gi¸c ABC theo R.

 • Ly Tâm

  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB<AC). Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC cắt AB và AC lần lượt tại N, M. Gọi H là giao điểm của BM vfa CN; AH cắt BC tại K.
  a) Chứng minh tứ giác ANKC nội tiếp
  b) Gọi I là giao điểm của NK và BM. Chứng minh: IH.NM=IN.MH
  c) Chứng minh tứ giác NKOM nội tiếp

 • Lê Nhật Anh

  Cho hàm số: y=ax2 (a\neq0) có đồ thị đi qua A(-1:2)

  1, Tìm a 

  2, Với giá trị nào của m thì (d): y=2x+3-m cắt đồ thị hàm số trên tại hai điểm phân biệt? Hai ddiemr đó có thể cùng thuộc góc phần tư thứ 2 được không

 • Lê Anh Tài

  các đề thi thử vào 10 của vùng các bạn nhé(mới nhất các bạn0

 • Ly Tâm

  Cho đường tròn (O:R). Từ M ở ngoài (O), kẻ hai tiếp tuyến MB và MC (B, C là 2 tiếp điểm)

  a/ Cm tứ giác MBOC nội tiếp được đường tròn

  b) Vẽ cát tuyến MKN không qua O. Cm: MB2=MK.MN

  c) Trên (O) lấy A thuộc cung lớn BC sao cho AB song song KN. AC cắt KN tại I. Cm I là trung điểm KN

   ( câu a,b mình đã làm được rồi, chỉ mong các bạn giúp mình câu c)

 • Nguyễn Thùy Linh

  cho tứ giác ABCD nội tiếp O , đường tròn đi qua ba điểm B,O,C cắt lại AB, DC theo thứ tự E và F, P là một điểm trên cung AB không chứa chung DC, PD và PC lần lượt cát AB tại K và H 

  a, so sánh AB.EC và AC.AE

  b, chứng minh AO vuông goc với EF

  c, chứng minh m=KA.HB/KH không phụ thuộc vào vị trí của điểm P

  giúp mình với ạ

 • Ng Hà Ngânn

  cho phương trình mx^2-3x+m-1=0 . tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 sao cho x1-x2=2 

  *giúp mình với :>

 • Biểu Phát
  1. Cần phải pha bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 40° C vào 8l nước ở nhiệt độ 70° C để được lượng nước ở nhiệt độ 60° C?
  2. Nam đi học từ nhà đến trường bằng xe đạp có đường kính bánh xe là 700mm . Tính quãng đường từ nhà đến trường ( km ) biết bánh xe quay 875 vòng ( giả sử bạn Nam đi từ nhà đến trường theo 1 đường thẳng và kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 1 )
  3. THCS ABC tổ chức chuyến tham quan ngoại khóa tại 1 điểm du lịch với mức giá ban đầu là 375000đ/ng . Biết công ty du lịch giảm 10% chi phí cho mỗi giáo viên và giảm 30% chi phí cho mỗi học sinh . Số hs tham gia gấp 4 lần số gv và tổng chi phí sau khi giảm giá là 12487500đ . Tính số gv và hs tham gia
 • Vũ Uyên

  Giải hpt 9

  bởi Vũ Uyên 11/03/2019 |   3 Trả lời

  Giải hệ phương trình: mx+y=1 và x+my=2

  a, Giải hpt khi m=2

  b, Giải hpt theo tham số m

  c, Tìm m để hpt có nghiệm (x;y) thỏa mãn x-y=1

  d, Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m

 • Thiện Vũ

  Giải hệ pt

  bởi Thiện Vũ 11/03/2019 |   1 Trả lời

  giúp mình nha!!!

Được đề xuất cho bạn