YOMEDIA

giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

bởi lemon candy 03/11/2019

a) \left\{\begin{matrix} 2/x+y/-/x-y/=9 \\ 3/x+y/+2/x-y/=17 \end{matrix}\right

b) \left\{\begin{matrix}2(x+y)=5(x-y) \\ \frac{20}{x+y}+\frac{20}{x-y}=7 \end{matrix}\right.

Dấu // : là dấu giá trị tuyệt dối

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • bởi
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA