Cho hỏi bài này

bởi Nguyễn Thành Long ngày 14/11/2017

Xác định đường thẳng đi qua gốc O và song song với đường thẳng AB biết rằng
a) A(-1;1), B(-1;3)
b)A(1;2); B(3;2)
c)A(1;5), B(4;3)

 

Câu trả lời (1)

 • đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0;0) luôn luôn có dạng \(y=ax(a\ne0)\)
  a) đường thẳng đi qua A(-1;1), B(-1;3) có cùng hoành độ nên đường thẳng AB là \(x=-1\) song song với trục hoành. Vậy đường thẳng cần tìm chính là trục tung Oy hay \(x=0\)
  b) đường thẳng đi qua A(1;2), B(3;2) có cùng tung độ nên đường thẳng AB là \(y=2\) song song với trục tung. Vậy đường thẳng cần tìm chính là trục hoành Ox hay \(y=0\)
  c) đường thẳng đi qua A(1;5), B(4;3) có dạng: \(\left\{ \begin{array}{l} 5 = 1.a + b\\ 3 = 4a + b \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = - \frac{2}{3}\\ b = \frac{{17}}{3} \end{array} \right.\)
  Vậy ptđt AB là \(y = - \frac{2}{3}x + \frac{{17}}{3}\)
  Đường thẳng qua gốc tọa độ là \(y = - \frac{2}{3}x\)

  bởi Trần Thị Trang ngày 15/11/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan