ai đó giúp mình với

bởi Nguyễn Nghĩa ngày 11/03/2018

Cho tam giác ABC vuông tại A. Điểm E di động giữa A và B. Qua B vẽ hai đường thẳng vuông góc với tia CE tại D và cắt tia CA tại H . Chứng minh: khi E di động giữa A và B thì BA.BE+CD.CE không đổi

Câu trả lời (1)

  • mình ghi nhầm đề qua B kẻ một đg thẳng chứ không phải hai đg thẳng

    bởi Nguyễn Nghĩa ngày 11/03/2018
    Like (1)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan