AMBIENT

Tìm nghiệm x^2 + 4x + 3

bởi Xuan Xuan 01/03/2019

tìm nghiệm

a,x2 + 4x + 3

b, (x-1) (x2 + 1)

c, x2 + 6x + 5

d, 3x (12x +4)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a ) Xét : \(x^2+4x+3=0\)

  \(\Leftrightarrow x^2+2x.2+4-1=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+2\right)^2=1\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+2=1\\x+2=-1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-1\\x=-3\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(\left[{}\begin{matrix}x=-1\\x=-3\end{matrix}\right.\) là nghiệm của đa thức trên
  b ) Xét : \(\left(x-1\right)\left(x^2+1\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x^2+1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x^2=-1\left(x^2\ge0\forall x;L\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(x=1\) là nghiệm của đa thức trên

  c ) Xét : \(x^2+6x+5=0\)

  \(\Leftrightarrow x^2+2x.3+9-4=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+3\right)^2=4\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+3=2\\x+3=-2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-1\\x=-5\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(\left[{}\begin{matrix}x=-1\\x=-5\end{matrix}\right.\) là nghiệm của đa thức trên

  d ) Xét : \(3x\left(12x+4\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow3x.4\left(3x+1\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow12x\left(3x+1\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\3x+1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\3x=-1\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=-\dfrac{1}{3}\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=-\dfrac{1}{3}\end{matrix}\right.\) là nghiệm của đa thức trên

  bởi Huyền Trang 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
?>