HELP ME!!!!!!!

bởi phan huynh dieu 06/12/2018

ad gửi phần thưởng tuần trước vào lúc nào

Câu trả lời (2)

 • khi nào bạn cung cấp thông tin cho ad

  bởi Ngố ngây Ngô   07/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 • Fullbuster Gray

  Tìm x, biết: 2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26.

 • Fullbuster Gray

   Chứng tỏ rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

  a. x(5x – 3) – x2 (x – 1) + x(x2 – 6x) – 10 + 3x

  b. x(x2 + x + 1) – x2 (x + 1) – x + 5

 • Fullbuster Gray

   Tính giá trị các biểu thức sau:

  a. P = 5x(x2 – 3) + x2(7 – 5x) – 7x2 với x = - 5

  b. Q = x(x – y) + y(x – y) với x = 1,5, y = 10

 • Fullbuster Gray

  Rút gọn các biểu thức

  a. x(2x2 – 3) – x2(5x + 1) + x2

  b. 3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8(x2 – 3)

  c. 1/2 x2(6x – 3) – x( x2 + 1/2 (x + 4)

 • Fullbuster Gray

  Làm tính nhân:

  a. 3x(5x2 - 2x - 1)

  b. (x2+2xy -3)(-xy)

  c. 1/2 x2y ( 2x3 - 2/5 xy2 -1)

 • Nguyễn Quỳnh

  Cho hình bình hành ABCD có đường phân giác của các góc trong cắt nhau tại M ; N ; P ; Q 

  a) Tứ giác MNPQ là hình gì ?

  b) Chứng minh : MNPQ là ABCD có giao điểm các đường chéo trùng nhau 

  c) Chứng minh : Các đường chéo của tứ giác MNPQ song song với cạnh của hinh bình hành ABCD và độ dài của các đường chéo ấy bằng hiệu độ dài các cạnh AB và AD

  d) Bài toán sẽ như thế nào nếu thay các đường phân giác trong bằng các đường phân giác ngoài

 • Mai Vàng

  1) Tính giá trị của biểu thức

  a) ( x-1)\(^3\)- 4x(x+1) ( x-1) + 3 (x-1) ( x\(^2\)+x+1) với x = -2

  b) (x-1) ( x-2 ) ( 1+x+x\(^2\)) ( 4+2x + x\(^2\)) với x = -1

 • Hong Van

  \(C=x^2+xy+xz-x-y-z\) Phân tích đa thức thành nhân tử

 • Lan Anh

  Phân tích thành nhân tử :

  1, \(x^2-2xy+y^2-\left(y+1\right)^2\)

  2, \(4\cdot\left(a-2b\right)^2-16\cdot\left(a-b\right)^2\)

  3, \(x^{10}-4x^8+4x^6\)

  4, \(x^3+3x^2+3x+9\)

  5, \(x^6-y^6\)

  6, \(\left(x+y\right)^3-\left(y+1\right)^3\)

  7, \(9x^6-12x^7+4x^8\)

 • Long lanh

  Thu gọn biểu thức

  1,\(\left(x-3\right)\cdot\left(x+3\right)-\left(x+1\right)^2\)

  2, \(\left(2x-1\right)^2-\left(x+2\right)^2-\left(2x-\dfrac{1}{2}\right)^2\)

  3,\(\left(2x+1\right)^3-\left(2x-1\right)^3-24x^2\)

  4, \(\left(x-2\right)^3-\left(2x+3\right)^3-7\cdot\left(1-x\right)^3\)

Được đề xuất cho bạn