giúp nhanh với

bởi leduytri tri ngày 14/11/2017

số tự nhiên a chia cho 5 dư 1 thi chữ số tận cùng của a là bao nhiêu ?

Câu trả lời (10)

 • Tận cùng của a là 1 hoặc 9

  bởi Nguyễn Toàn ngày 14/11/2017
  Like (1)
 • a chia hết cho 5 có thì a có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 ⇒ để a chia cho 5 dư 1 thì a có chữ số tận cùng là 1 hoặc 6 

  bởi cohate 27 ngày 14/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (1)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (1)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (1)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Toán Hình

  bởi Tú An ngày 15/06/2018 |   0 Trả lời

  Cho đường tròn tâm O, đường kính AB, vẽ hai dây AB CD song song nhau. kẽ OI vuông góc AC

  a) Chứng minh OI vuông góc BD tại K.

  b ) Chứng minh tam giác IOA = tam giác OKB.

  c) So sánh AC và BD

  #Giải gấp hộ mình nha heart

 • Bài tập Toán hình

  bởi Tú An ngày 15/06/2018 |   0 Trả lời

  Cho đường tròn tâm O, đường kính AB, vẽ hai dây AB CD song song nhau. kẽ OI vuông góc AC

  a) Chứng minh OI vuông góc BD tại K

  b ) Chứng minh tam giác IOA = tam giác OKB.

  c) So sánh AC và BD

  #Mấy Anh chị giải dùm em ạ 

 • Tìm GTNN của K=(x-2017)^2/x,với x>0

  CMR:​​giá trị tuyệt đối của a< 2 lần giá trị tuyệt đối của a-b với ​​giá trị tuyệt đối của a>2​​giá trị tuyệt đối của b

   

 • Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn biết AB=15cm; AC= 13cm và đường cao AH =12cm. gọi M  , N lần lượt là hình chiếu của H xuống Ac và AB.

  a/ Chứng minh: Tam giác AMN ~ tam giác ACB

  b/ Tính độ dài BC

  - m.n giúp mình giải lẹ nhabroken heartcryingcryingkisskiss

 • một ô tô đi từ A đén B hết 14,5h. vận tốc lúc đi là 28km/h lúc về là 30km/h.

   Tính quãng đường AB

 • Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH,AH

  a) so sánh 2 góc BAH và ACH

  b) CMR: tam giác ABH đồng dạng với tam giác CAH

  c) CMR:  tam giác ABP đồng dạng với tam giác CAQ