AMBIENT

Chứng minh x^2 - 2x +2 >0 với mọi x

bởi Thùy Trang 29/04/2019

Bài 1: chứng minh rằng: x^2 - 2x +2 >0 với mọi x

Bài 2 : tìm số a để đa thức x^3 - 3x^2 +5x +a chia hết cho x-2

Bài 3: Tính nhanh các gt của biểu thức sau: 

a) 53^2 + 47^2 +94.53

b) 50^2 - 49^2 + 48^2 - 47^2 + 2^2 - 1^2

c) 57^2 + 26.87 + 13^2

Bài 4: phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a) x^2 -5x+4

b)  x^2 - y^2 +2x +1

c) x^2 - y^2 - 5x +5y

d) 5x^3 - 5x^2y - 10x + 10xy

e) 2x^2 - 5x +7

Bài 5:  phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) x^3 - 3x^2 +1 -3x

b) 3x^2 -6xy + 3y^2 -12z^2

c) x^2 - 3x +2

Bài 6: Rút gọn các biểu thức sau

a) (2x+1)^2 + 2(4x^2-a) + ( 2x-1)^2

b) (x^2 - 1)(x+2) - (x-2)(x^2 +2x +4)

giúp mình giải hết với ạ.mk cảm ơn nhiều

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  Ta có: \(x^2-2x+2=x^2-2x+1+1\)

  \(=\left(x^2-2x+1\right)+1\)

  \(=\left(x-1\right)^2+1\)

  Ta thấy rằng: \(\left(x-1\right)^2\ge0\) ( Với mọi \(x\in Z\) )

  mà 1 > 0

  => \(\left(x-1\right)^2+1\ge0\)

  <=> \(x^2-2x+1\ge0\)

  bởi Trần Thị Gia Phúc 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>