toán toán

bởi Lee Ngân ngày 09/03/2018

Minh đem ra cửa hàng1 số tiền và nhẫm tính nếu dùng số tiền ấy có thể mua đc 2 kg nho,hoặc 3 kg lê,hoặc 5 kg cam. Biết rằng giá tiền 2 kg lê thì đắt hơn 3 kg cam là 4 nghìn đồng.Tính giá tiền 1 kg mỗi loại 

Câu trả lời (1)

 • Gọi giá tiền của nho, lê, cam lần lượt là a, b, c (,a, b, c >0)

  Theo đề bài ta có: \(2{\rm{a}} = 3b = 5c \Leftrightarrow \frac{a}{{15}} = \frac{b}{{10}} = \frac{c}{6}\)

  Lại có: 2b - 3c = 4000

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: \(\frac{{2b}}{{20}} = \frac{{3c}}{{18}} \Rightarrow \frac{{2b - 3c}}{{20 - 18}} = \frac{{4000}}{2} = 2000\)

  Suy ra

   \(\begin{array}{l} \frac{{2b}}{{20}} = \frac{{3c}}{{18}} \Rightarrow \frac{{2b - 3c}}{{20 - 18}} = \frac{{4000}}{2} = 2000\\ b = 20000;c = 12000 \end{array}\)

  \( \Rightarrow a = \frac{{3b}}{2} = \frac{{3.20000}}{2} = 30000\)

  bởi Trần Bảo Việt ngày 19/03/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan