ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết tất cả các số có 2 chữ số khác nhau từ 4 số 0, 5, 8, 1

1.a)Với 4 số 0,5,8,1. Hãy viết tất cả các số có 2 chữ số khác nhau?

b)Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 27 thì bảng hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất có hai chữ số giống nhau.

2.a,b,c,d=?

9
11
14
18
a
b
c
44
d

b)Tin cac gia tri cua x biet:

38<x+31<44

Giúp mình nha mai thi rùi!!!!!

vuivuivui

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1:

  a) Các số lập được là: 1058; 1085; 1508; 1580; 1805; 1850; 5018; 5081; 5108; 5180; 5801; 5810; 8015; 8051; 8105; 8150; 8501; 8510.

  b) Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99

  Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là: 11

  Số cần tìm là:

  \(99-11-27=61\)

  Đáp số: 61

  Bài 2:

  a) Qui luật là: Mỗi số hạng(kể từ số hạng thứ hai), bằng số trước nó cộng với số chỉ thứ tự của nó.

  Vậy, a = 18 + 5 = 23; b = 23 + 6 = 29; c = 29 + 7 = 36; d = 44 + 9 = 53.

  b) \(38< x+31< 44\)

  \(\Rightarrow x+31=39;40;41;42;43\)

  \(\Rightarrow x=8;9;10;11;12\)

    bởi Huấn Són Lê 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1