trả lời dùm mik

bởi tô nguyễn yến chi ngày 12/03/2018

Chào các bạn mik mún hỏi cái phép này -2.( x=6) +6. ( x-10)=8

Câu trả lời (3)

 • bạn ơi x-6 hay +6 vậy bạn

  nếu là x-6 thì như vậy -2.(x-6)+6.(x-10)=8 

                                         ⇔ -2x+12+6x-60=8

                                         ⇔4x=8-12+60

                                         ⇔x=14

  nếu là x+6 thì như vậy   

                                         -2.(x+6)+6.(x-10)=8 

                                         ⇔ -2x-12+6x-60=8

                                         ⇔4x=8+12+60

                                         ⇔x=20

  mình có cách bấm máy, nếu cần thì nhắn lại mình chỉ cho

   

  bởi Nguyễn Thị Phương Anh ngày 13/03/2018
  Like (0)
 • 20

  bởi Yêu Tiếng Anh ngày 14/03/2018
  Like (0)
 • bạn ghi lại đề nhé. đề này sai rồi

  bởi Trịnh Lan Trinh ngày 14/03/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan