ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính tổng số thóc thu hoạch trên cả 3 thửa ruộng biết đám thứ 3 thu được 10 tấn

Ba đám ruộng thu hoạch được một số thóc. Số thóc thu hoạch ở đám thứ nhất chiếm 2/5 tổng số thóc. Số thóc thu hoạch ở đám thứ hai bằng 4/9 số thóc còn lại. Riêng đám thứ ba thu hoạch được 10 tấn. Hãy tính tổng số thóc thu hoạch được ở cả ba thửa ruộng.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Số thóc thu hoạch ở đám ruộng thứ hai và thứ ba là:

  \(1-\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{5}\) (tổng số thóc)

  Số thóc thu hoạch ở đám ruộng thứ hai là:

  \(\dfrac{4}{9}.\dfrac{3}{5}=\dfrac{4}{15}\) (tổng số thóc)

  Số thóc thu hoạch ở đám ruộng thứ ba là:

  \(\dfrac{3}{5}-\dfrac{4}{15}=\dfrac{1}{3}\) (tổng số thóc)

  Suy ra, \(10\) tấn thóc thu hoạch đươc ở đám ruộng thứ ba tương ứng với \(\dfrac{1}{3}\) tổng số thóc.

  Vậy tổng số thóc thu hoạch được ở cả ba thửa ruộng là:

  \(10:\dfrac{1}{3}=30\) (tấn thóc)

  Đáp số: \(30\) (tấn thóc).

    bởi Lạnh Lùng Tiến 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1