ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính tổng các số nguyên âm lớn nhất có 1 chữ số, 2 chữ số và 3 chữ số

1.

a, Tính tổng các số nguyên âm lớn nhất có 1 chữ số, 2 chữ số và 3 chữ số

b, Tính tổng các số nguyên âm nhỏ nhất có 1 chữ số, 2 chữ số, 3 chữ số

c, Tính tổng các số nguyên âm có 2 chữ số

2. Tính tổng

a, (-125) + 100 + 80 + 125 + 20

b, 27 + 55 + (- 17 ) + ( -55)

c, ( -92 ) + ( -251) + (-8) + 251

d, (-31) + ( -95 ) + 131 + ( -5 )

e, 125. ( -61) . (-2)^3 . (-1)^ 2n ( n thuộc N )

3. Tính tổng các đại số sau :

a, S1 = 2-4+6-8+....+1998-2000

b, S2 = 2-4-6+8+10-12-14+16+......+1994-1996-1998+2000

c, S3 = ( 1-2-3-4-5+6) + (7-8-9-10+11+12+13) -..........+ ( 2041-2042-2043-2044+2045 )

d, S4 = ( 1-2-3-4-5+6) + (7-8-9-10+11+12) +13-.......+ ( 2041-2042-2043-2044+2045 )

#Các bn giúp mk nha , tks các bn trc !

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Giải:

  1)

  a) Tổng các số nguyên âm lớn nhất có 1 chữ số, 2 chữ số và 3 chữ số là:

  \(\left(-1\right)+\left(-11\right)+\left(-111\right)=-123\)

  b) Tổng các số nguyên âm nhỏ nhất có 1 chữ số, 2 chữ số, 3 chữ số là:

  \(\left(-9\right)+\left(-99\right)+\left(-999\right)=-1107\)

  2) \(a, (-125) + 100 + 80 + 125 + 20\)

  \(= 100 + {(-125)+125}+{80+20}\)

  \(= 100+100\)

  \(= 200\)

  \(b, 27 + 55 + (- 17 ) + ( -55)\)

  \(= {(-55)+55}+{27+(-17)}\)

  \(= 10\)

  \(c, ( -92 ) + ( -251) + (-8) + 251\)

  \(= {(-251)+251} + {(-92)+(-8)}\)

  \(= -100\)

  \(d, (-31) + ( -95 ) + 131 + ( -5 )\)

  \(= {(-95)+(-5)}+ {(-31)+131}\)

  \(= -100 + 100\)

  \(= 0\)

  Thôi còn lại tự làm đi mình đuối rồi =='

    bởi Nguyễn Đình Thìn 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1