RANDOM

Tính thời gian nếu 3 người cùng ăn hết nồi cơm biết người thứ nhất ăn một mình hết 6p

bởi Thanh Nguyên 17/05/2019

có một nồi cơm. Người thứ nhất ăn một mình hết trong 6 phút, người thứ hai ăn một mình hết trong 8 phút, người thứ ba ăn một mình hết trong 12 phút. Nếu cả ba người cùng ăn nồi cơm hết ... giây.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • CÁCH 1:

  Đổi: 6 phút=360 giây

  8 phút=480 giây

  12 phút=720 giây
  Trong 1 giây người thứ nhất ăn hết:
  1\(\div\) 360=\(\dfrac{1}{360}\)(nồi cơm)

  Trong 1 giây người thứ hai ăn hết:

  1\(\div\) 480=\(\dfrac{1}{480}\)(nồi cơm)

  Trong 1 giây người thứ ba ăn hết:

  1\(\div\) 720=\(\dfrac{1}{720}\)(nồi cơm)

  Trong 1 giây cả ba người ăn hết:

  \(\dfrac{1}{360}+\dfrac{1}{480}+\dfrac{1}{720}=\dfrac{1}{160}\)(nồi cơm)
  Ba người ăn hết nồi cơm trong thời gian:
  1\(\div\dfrac{1}{160}\)=160(giây)
  Vậy cả ba người ăn hết nồi cơm trong 160 giây
  bởi Tuấn Quốc 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA