ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thời gian để 45 em gấp 900 phong bì

Mình chỉ tóm tắt thôi nên các bạn thông cảmvui

Bài 1:

Tóm tắt

30 em 2 giờ cuốc được 32m2

50 em 3 giờ cuốc được ....m2?

Bài 2:

Tóm tắt

25 em gấp 400 phong bì trong 4 giờ

45 em gấp 900 phong bì trong .. giờ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1:

  30 em 2 giờ cuốc được \(32m^2\)

  Giả sử cứ 1 em làm 1 giờ thì được 1 công

  \(\Leftrightarrow\)\(30.2=60\) (công)

  \(\Leftrightarrow\) 60 công cuốc được \(32m^2\)

  \(\Leftrightarrow\) 1 công cuốc được: \(\dfrac{32}{60}=\dfrac{8}{15}\left(m^2\right)\)

  \(\Rightarrow\) 50 em làm trong 3 giờ thì có:

  \(50.3=150\) (công)

  \(\Rightarrow\) 50 em 3 giờ cuốc được: \(150.\dfrac{8}{15}=80\left(m^2\right)\)

  Vậy 50 em 3 giờ cuốc được \(80m^2\).

  Bài 2:

  25 em gấp 400 phong bì trong 4 giờ

  Giả sử cứ 1 em làm 1 giờ thì được 1 công

  \(\Leftrightarrow\)\(25.4=100\) (công)

  \(\Leftrightarrow\) 100 công gấp dược 400 phong bì

  \(\Leftrightarrow\) 1 công gấp được \(\dfrac{400}{100}=4\) (phong bì)

  \(\Rightarrow\) Số công để gấp 900 phong bì là:

  \(\dfrac{900}{4}=225\) (công)

  \(\Rightarrow\) 45 em gấp 900 phong bì trong:

  \(\dfrac{225}{45}=5\) (giờ)

  Vậy 45 em gấp 900 phong bì trong 5 giờ.

  Học tốt!vui

    bởi Diễm Nguyễn Thị Thúy 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1