ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số viên bi của mỗi bạn biết số bi của Hà bằng 6/11 tổng số bi

Hai bạn Nam và Hà có 1 số viên bi. Biết số bi của Hà bằng \(\dfrac{6}{11}\) tổng số bi, Hà hơn Nam 5 viên. Hỏi:

a) Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ?

b) Mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • Gọi số "bi" :V của Nam là a

  số bi của Hà là b.

  Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}\left(a+b\right)\cdot\dfrac{6}{11}=b\\b-a=5\end{matrix}\right.\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}\left(a+5+a\right)\cdot\dfrac{6}{11}=5+a\\b=5+a\end{matrix}\right.\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}\left(2a+5\right)\cdot\dfrac{6}{11}=5+a\\b=5+a\end{matrix}\right.\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{12}{11}a+\dfrac{30}{11}=5+a\\b=5+a\end{matrix}\right.\)

  Quy đồng mẫu số biểu thức trên, ta được :

  \(\left\{{}\begin{matrix}a=25\\b=5+a\end{matrix}\right.\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=25\\b=5+25=30\end{matrix}\right.\)

  Vậy Nam có 25 viên bi, Hà có 30 viên bi.

    bởi Thánh Gia Gia Đình 15/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Số bi mà Nam có là:

  11/11-6/11=5/11

  Vậy số bi của Nam bằng 5/6 số bi của Hà

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  6-5=1 phần

  Số bi Hà có là:

  5:1.6=30 viên bi

  Số bi Nam có là:

  5:1.5=25 viên bi

  Tổng số bi của 2 bạn là:

  25+30=55 viên bi

  Đáp số: a/ 55 viên bi

  b/ Nam:25 viên bi

  Hà:30 viên bi

    bởi Ngô Huỳnh Anh 18/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1