ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số trứng mang đi biết giờ đầu bán được 1/2 số trứng và 1/2 quả

Một người bán trứng, giờ đầu bán 1/2 số trứng và 1/2 quả. Giờ hai bán nửa số trứng còn lại và 1 quả. Giờ ba bán 2/3 số trứng còn lại và 1/3 quả. Lúc này còn lại 2 quả. Hỏi số trứng mang đi là bao nhiêu quả?

các bn giải đầy đủ nhé

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số trứng ban đầu mang đi là a quả (\(a\in N\)*)

  Giờ đầu bán được số trứng là:

  \(\dfrac{1}{2}a+\dfrac{1}{2}\left(quả\right)\)

  Số trứng còn lại là:

  \(a-\left(\dfrac{1}{2}a+\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}a-\dfrac{1}{2}\)(quả)

  số trứng giờ thứ 2 bán được là:

  \(\dfrac{1}{2}\cdot\left(\dfrac{1}{2}a-\dfrac{1}{2}\right)+1=\dfrac{1}{4}a+\dfrac{3}{4}\left(quả\right)\)

  số trứng còn lại sau giờ thứ 2 là:

  \(\left(\dfrac{1}{2}a-\dfrac{1}{2}\right)-\left(\dfrac{1}{4}a+\dfrac{3}{4}\right)=\dfrac{1}{4}a-\dfrac{5}{4}\)(quả)

  Giờ 3 bán được số trứng là:

  \(\dfrac{2}{3}\cdot\left(\dfrac{1}{4}a-\dfrac{5}{4}\right)+\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}a-\dfrac{1}{2}\left(quả\right)\)

  Số trứng còn lại là:

  \(\left(\dfrac{1}{4}a-\dfrac{5}{4}\right)-\left(\dfrac{1}{6}a-\dfrac{1}{2}\right)=2\left(quả\right)\)(*)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{12}a-\dfrac{3}{4}=2\)

  \(\Leftrightarrow\)a-12=24(quy đồng)

  \(\Leftrightarrow a=36\left(TM\right)\)

  Vậy ban đầu mang đi 36 quả

    bởi Ngọc Trâm 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1