ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số tổng số hs nam và nữ lớp 6 biết 3/8 số hs nữ là hs lớp 6

Trong 1 buổi giao lưu văn nghệ, số học sinh nữ chiếm 2/5, trong đó 3/8 số nữ là học sinh lớp 6. Trong số hoc sinh nam dự buổi giao lưu văn nghệ, 2/9 là học sinh lớp 6. Biết số học sinh dự hội nghị trong khoảng từ 130 đến 200. Tính tổng số học sinh nam và nữ lớp 6.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Cách 1:
  Vì số học sinh nữ chiếm 2/5 nên số học sinh nam chiếm 3/5
  Số học sinh nữ lớp 6 chiếm 3/8 của 2/5 nên số học sinh nữ lớp 6 chiếm là: 3/8 x 2/5 = 3/20 (tổng số học sinh buổi giao lưu văn nghệ)
  Số học sinh nam lớp 6 chiếm 2/9 của 3/5 tổng số học sinh dự buổi giao lưu văn nghệ nên số học sinh nam lớp 6 chiếm là: 2/9 x 3/5 = 2/15 (tổng số học sinh buổi giao lưu văn nghệ)
  Tổng số học sinh nam và số học sinh nữ lớp 6 dự buổi giao lưu văn nghệ là: 2/15 + 3/20 = 17/60 (tổng số học sinh buổi giao lưu văn nghệ)
  Suy ra: Tổng số học sinh dự buổi giao lưu văn nghệ thuộc bội số của 60
  Ta có: B(60) = {60, 120, 180, 240, …}
  Vì số học sinh dự buổi giao lưu văn nghệ trong khoảng từ 130 đến 200, suy ra: Tổng số học sinh dự buổi giao lưu văn nghệ là 180 học sinh
  Vậy: Tổng số học sinh nam và số học sinh nữ lớp 6 dự buổi giao lưu văn nghệ là: 180 : 60 x 17 = 51 (học sinh)

  Cách 2:
  Vì số học sinh nữ chiếm 2/5 nên số học sinh nam chiếm 3/5. Suy ra: Tổng số học sinh dự buổi giao lưu văn nghệ là một số chia hết cho 5
  Ta có:
  8 : 2 = 4. Suy ra: Tổng số học sinh dự buổi giao lưu văn nghệ là một số chia hết cho 4
  9 : 3 = 3. Suy ra: Tổng số học sinh dự buổi giao lưu văn nghệ là một số chia hết cho 3
  Suy ra: Tổng số học sinh dự buổi giao lưu văn nghệ là một số chia hết cho: 3 x 4 x 5 = 60
  Vì số học sinh dự buổi giao lưu văn nghệ trong khoảng từ 130 đến 200, suy ra: Tổng số học sinh dự buổi giao lưu văn nghệ là 180
  Số học sinh nữ là: 180 : 5 x 2 = 72 (học sinh)
  Số học sinh nữ lớp 6 là: 72 : 8 x 3 = 27 (học sinh)
  Số học sinh nam là: 180 - 72 = 108 (học sinh)
  Số học sinh nam lớp 6 là: 108 : 9 x 3 = 24 (học sinh)
  Tổng số học sinh lớp 6 dự buổi giao lưu văn nghệ là: 27 + 24 = 51 (học sinh)

  Violympic lớp 6 là thế mạnh của mình mà :)

    bởi Nguyễn Tài 15/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1