ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số tiền mỗi người con được chia biết người thứ nhất được chia 100 cuaron

Một người cha khi chết để lại di chúc chia gia tài cho các con như sau:

\(\cdot\) Người thứ nhất được chia 100 cuaron và \(\dfrac{1}{10}\) số còn lại.

\(\cdot\) Người thứ hai được chia 200 cuaron và \(\dfrac{1}{10}\) số còn lại.

\(\cdot\) Người thứ ba được chia 300 cuaron và \(\dfrac{1}{10}\) số còn lại.

.......................................................................................................................................

Cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ gia tài được chia đều cho các con. Hỏi gia tài đó gồm bao nhiêu tiền (cuaron) và mỗi người con được chia bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi n là người con cuối cùng.

  \(\cdot\) Người n-1: A cuaron + \(\dfrac{1}{10}\) số tiền còn lại.

  Hay A+\(\dfrac{1}{10}\)B (1)

  \(\cdot\) Người thứ n: \(\dfrac{9}{10}B\)

  Hay A+100 cuaron (2)

  Từ (1) và (2) suy ra: \(A+\dfrac{1}{10}B=A+100\)

  \(\dfrac{1}{10}B=100\)

  \(B=100\)

  \(\Rightarrow\) Người n được chia: \(\dfrac{9}{10}\cdot1000\)=900 cuaron

  \(\Rightarrow\) Số tiền mỗi người được chia: 900 cuaron

  \(\Rightarrow\) \(\dfrac{1}{10}\) số tiền còn lại của người thứ nhất

  900-100=800 (cuaron)

  Toàn bộ gia tài: \(100+800\cdot10=8100\) (cuaron).

    bởi Lê Thị Hồng Nhung 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1