Tính số thóc ở mỗi kho biết tổng số thóc 3 kho là 150 tấn

bởi Đặng Ngọc Trâm 21/01/2019

Tổng số thóc ở 3 kho là 150 tấn. Biết rằng số thóc ở kho 1 bằng 5/6 số thóc ở kho thứ hai,số thóc ở kho 3 bằng 4/11 tổng số thóc ở kho thứ nhất và kho thứ hai.Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc?

Tính nhanh nếu có thể:

\(\frac{2014.125+1000}{216.2014-1014}\)

Giải thích rõ ràng hai bài trên(tick cho,nhanh lên)

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  Số thóc ở kho 3 bằng \(\frac{4}{11}\)tổng số thóc ở kho thứ nhất và kho thứ 2 suy ra số thóc ở kho thứ 3 bằng \(\frac{4}{15}\)tổng số thóc trong 3 kho.

  Số thóc ở kho thứ 3 là:

  \(150.\frac{4}{15}=40\) ( tấn )

  Tổng số thóc của 2 kho còn lại là:
  150 - 40 = 110 ( tấn )

  Vì số thóc ở kho 1 bằng \(\frac{5}{6}\) số thóc ở kho 2 nên số thóc ở kho 1 bằng \(\frac{5}{11}\) tổng số thóc của kho 1 và kho 2.

  Số thóc ở kho 1 là:
  \(110.\frac{5}{11}=50\) ( tấn )

  Số thóc ở kho 2 là:
  110 - 50 = 60 ( tấn )

  Vậy kho 1 có 50 tấn thóc

          kho 2 có 60 tấn thóc

          kho 3 có 40 tấn thóc

  bởi Diệu Ly 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan