ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số người của đội thợ gặt 2 đám ruộng biết đám ruộng này gấp đôi đám kia

bài toán Tôn-xtôi.

một đội thợ gặt gặt hai dám ruộng, đám này rộng gấp đôi đám kia. Gặt trong nửa ngày được một phần đám ruộng lớn thì chia làm hai: một nửa đội gặt hết đám ruộng lớn và làm đến hết ngày thì xong. Nửa đội kia sang gặt đám ruộng nhỏ nhưng đến hết ngày thì còn để lại một phần mà một người nữa phải gặt cả ngày hôm sau mới xong. Hỏi đội thợ gặt có bao nhiêu người

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số người cả đội là a và năng suất mỗi người là b

  Diện tích cánh đồng lớn:

  \(\dfrac{a.b}{2}+\dfrac{a.b}{4}=\dfrac{3.a.b}{4}\)

  Diện tích cánh đồng nhỏ:

  \(\dfrac{a.b}{4}+b=\dfrac{\left[ab+4b\right]}{4}\)

  ta có phương trinh:

  \(\dfrac{3.a.b}{4}=\dfrac{2\left(ab+4b\right)}{4}\)

  Vậy suy ra a=8

  Vậy đội thợ có 8 người

    bởi Nguyên VI 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1