ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số mét vải cửa hàng đã bán biết ngày thứ nhất bán 3/5 số mét vải

Một cửa hàng bán một sô´mét vải trong ba ngày. Ngày thư´ nhất bán 3/5 sô´ mét vải. Ngày thư´ 2 bán 2/7 sô´ mét vải còn lại. Ngày thư´ 3 bán nốt 40m vải. Tính sô´ mét vải cửa hàng đa˜ bán.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Phân số biểu thị số mét vải còn lại bán sau ngày thứ nhất là :

                  1 - \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{2}{5}\) ( tổng số m vải )

  Phân số biểu thị số mét vải bán trong ngày thứ 2 là :

                   \(\frac{2}{7}\times\frac{2}{5}=\frac{4}{35}\) ( tổng số m vải )

  Phân số biểu thị 40 m vải là :

                    \(\frac{4}{35}+\frac{3}{5}=\frac{5}{7}\) ( tổng số m vải )

  Vậy số m vải đã bán là :

                     40 : \(\frac{5}{7}\) = 56 ( m )

                          Đáp số: 56 m

    bởi Nguyễn Adelyn 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1