ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số km trung bình mỗi giờ ô tô đi được biết trong 3h đầu mỗi giờ đi 45km

Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45km ; trong 2 giờ sau , mỗi giờ đi được 50km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • số giờ ô tô đã đi: 2+3=5 (giờ)

  số km ô tô đã đi là :(45.3)+(50.2)=190 (km)

  trung bình mỗi giờ ô tô di được là:190:5=38 (km)

    bởi Vua Ảo Tưởng 22/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 •         số giờ ô tô đã đi là :

   3 +2 = 5 ( giờ )

          trung bình mỗi giờ ô tô đi được là

  ( 45 . 3 + 50 . 2 ) : 5 = 47 ( km/h )

    Vậy trung bình mỗi giờ ô tô đi được 47 km

   

    bởi Trịnh Tấn Phúc 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là
  = \frac{45+50}{3+2}= \frac{95}{5}= 19  ( km)

    bởi Lê Trần Khả Hân 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1