ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số kg giấy vụn mỗi bạn nộp biết Tâm nhiều hơn Hải 8kg

Cả ba bạn Tâm, Hải, Phúc nộp được 189kg giấy vụn cho nhà trường. Tâm nộp nhiều hơn Hải 8kg nhưng lại kém hơn Phúc 11kg. Hỏi mỗi bạn nộp được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số giấy vụn Tâm , Hải, Phúc nộp cho nhà trường lần lượt là a (kg), b (kg), c (kg); a,b,c>0. a+b+c=189

  Theo bài ra, ta có: a-8=b; a+11=c => a-8+a+11=b+c => 2a+3=b+c

  => a+2a+3=a+b+c => 3a+3=189 => 3a=186 => a=62

  => 62-b=8 => b=54

  62+11=c => c=73

  Vậy số giấy vụn Tâm, Hải, Phúc nộp được lần lượt là 62kg, 54kg, 73kg

    bởi Đoàn Thanh Hiền 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1