ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số hs mỗi loại biết số hs trung bình chiếm 2/9 số hs cả lớp

Một lớp co´ 45 hs gồm 3 loaị học lực: giỏi, kha´, trung bình. Sô´ hs trung bình chiếm 2/9 sô´ hs cả lớp, sô´ hs kha´ bằng 60% sô´ hs còn lại.

A.Tính sô´ hs mỗi loại

B. Tinh tỉ sô´ giữa hs giỏi vaˋ hs trung bình.

C.Sô´ hs giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm hs của cả lớp?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 •  

                            Ta có 60%=3/5
  a) học sinh giỏi là:45 x 2/9=10(học sinh)
  học sinh khá là: (45-10) x 3/5=21(học sinh)
  học sinh trung bình là: 45-10-21=14(học sinh)
  b) tỉ số giữa học sinh giỏi và học sinh trung bình là: 
                10:14=0,7142..........=71,42%
  c) Số học sinh giỏi chiếm số % học sinh của cả lớp là:
                  10 : 45= 0,2222............=22,22%
                                Đ/S: a) 10; 21; 14 học sinh
                                          b) 71,42% học sinh
                                          c) 22,22%

    bởi Mười Mười Hai 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1