ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số hs mỗi loại biết kết quả hk1 khá chiếm 40% tổng số

Lớp 6A có 40 h/s. Kết quả học kì I được xếp loại như sau: Khá chiếm 40% tổng số h/s cả lớp và bằng \(\dfrac{8}{11}\) số h/s trung bình, còn lại xếp loại giỏi.

a) Tính số h/s mỗi loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm của số h/s gioi so với cả lớp.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(40\%=\dfrac{2}{5}\)

  Số học sinh khá là \(40\times\dfrac{2}{5}=16\) (học sinh )

  Số học sinh trung bình là \(16\div\dfrac{8}{11}=22\) ( học sinh)

  Số học sinh giỏi là 40-(16+22)=2(học sinh) Tỉ số của số học sinh giỏi so với cả lớp là \(2\div40=\dfrac{2}{40}=\dfrac{1}{20}\)

  Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với cả lớp là \(\dfrac{1\times100}{20}\%=5\%\)

  Đ/s a) giỏi : 2 học sinh

  khá : 16 học sinh

  trung bình : 22 học sinh

  b) 5%

    bởi phạm quyền 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1