ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số hs khối 6 của trường biết có 1/7 số hs đạt loại giỏi

1, Khối 6 của một trường gồm các lớp 6A, 6B, 6C, 6D đều có sĩ số từ 40 đến 50 học sinh. Trong bài kiểm tra Toán toàn khối, có \(\dfrac{1}{7}\) số học sinh đạt loại giỏi, \(\dfrac{1}{3}\) số học sinh đạt loại khá, \(\dfrac{1}{2}\) số học sinh đạt loại trung bình, còn lại là loại yếu. Tính số học sinh khối 6 trường đó.

2, Cho \(A=\dfrac{3}{4}.\dfrac{8}{9}.\dfrac{15}{16}.\dfrac{9999}{10000}\). Khi đó, \(200.A\) bằng bao nhiêu?

3, Cho hai số a và b. Biết hiêu của chúng bằng 23 và a chia b được 2 dư 1. Tổng a và b là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1)vì đây là vio nên cách của mk cũng là cách vio :v

  Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là x(40\(\le\)x\(\le\)0)

  Ta có: Số học sinh đạt 3 loại giỏi+khá+trung bình là:

  \(\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{41}{42}\)(tổng số học sinh)

  Số học sinh yếu là :1-\(\dfrac{41}{42}=\dfrac{1}{42}\)(tổng số học sinh)

  Gọi số học sinh yếu là a(a>0)

  Vậy tổng số học sinh là a:1.42

  tổng số học sinh là :42a

  a có thể là rất nhiều số ,nhưng trong trường hợp này nếu a lớn hơn 1 thì nhân với 42 sẽ không thể có số học sinh từ 40->50

  =>a=1
  Số học sinh là :1.42=42

    bởi Trần Chính Nam Sinh 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1