ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số hs giỏi lớp 6A biết cuối năm có thêm 5 em đạt loại giỏi

Bài 3: (1,5đ) Lớp 6A, số học sinh giỏi học kỳ I bằng 2/9 số học sinh cả lớp. Cuối năm có thêm 5 em đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh cả lớp . Tính số học sinh của lớp 6A.

Bài 4: (2,5đ) Trên một nữa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và OZ sao cho góc xOy = 1000; góc xOz = 200. a/ Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b/ Vẽ Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xÔm?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 3:

  Phân số chỉ 5 học sinh đạt loại giỏi là:

  \(\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{9}=\dfrac{1}{9}\) (số học sinh cả lớp)

  Số học sinh lớp 6A là:

  \(5:\dfrac{1}{9}=45\) (học sinh)

  Đáp số: 45 học sinh

  Bài 4:

  Ôn tập toán 6

  a/ Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy vì \(\widehat{xOz}< \widehat{xOy}\left(20^o< 100^o\right)\)

  b/ Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên:

  \(\widehat{xOz}+\widehat{yOz}=\widehat{xOy}\)

  \(\Rightarrow20^o+\widehat{yOz}=100^o\)

  \(\Rightarrow\widehat{yOz}=100^o-20^o=80^o\)

  Vì Om là tia phân giác của \(\widehat{yOz}\) nên:

  \(zOm=mOy=\dfrac{yOz}{2}=\dfrac{80^o}{2}=40^o\)

  Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox mà Om nên:

  \(\widehat{xOz}+\widehat{zOm}=\widehat{xOm}\)

  \(\Rightarrow20^o+40^o=\widehat{xOm}\)

  \(\Rightarrow\widehat{xOm}=60^o\)

    bởi Vũ Quỳnh Hoa 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1