ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số hs giỏi của lớp biết 60% số hs giỏi là 9 em

Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em

a)Tính số học sinh giỏi của lớp

b) 23 số học sinh khá bằng 80% số học sinh giỏi. Tìm số học sinh khá của lớp

​c) Biết lớp chỉ có học sinh giỏi và khá. Tìm tổng số học sinh của lớp

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Số học sinh giỏi của lớp là

  \(9:60\%=9:\dfrac{3}{5}=15\)( học sinh )

  b) \(\dfrac{2}{3}\)số học sinh khá của lớp là

  15 x 80% = 15 x \(\dfrac{4}{5}\)= 12 ( học sinh )

  Số học sinh khá lớp đó là

  12 : \(\dfrac{2}{3}\) = 18 ( học sinh )

  c) Tổng số học sinh của lớp là

  15 + 18 = 33 ( học sinh )

  Vậy lớp có 15 học sinh giỏi, 18 học sinh khá và 33 học sinh

  Nhớ ủng hộ 1 Đúng !

    bởi Nguyễn Quỳnh Như 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1